FRIT VALG PÅ ALLE HYLDER? OM AT VÆLGE EVALUERINGSMODEL MED OMHU


Tid: Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 16.00-18.00.

Sted: Olof Palmes Allé 22, 8200 Århus N (hos KORA)


Målgruppe: Nuværende og kommende evaluatorer samt offentligt ansatte, der selv skal bestille evalueringer.

Evaluering spiller en stadig større rolle i den offentlige sektor. Det er blevet standard, at politiske tiltag og reformer evalueres for at vurdere deres værdi. Hertil er der efterhånden en veludbygget værktøjskasse med en række forskellige evalueringsmodeller. Som evaluator er det derfor en central opgave at vælge den rette evalueringsmodel til den givne problemstilling.

Med udgangspunkt i ForskningsCenter for Evaluerings nye bog ”Evaluering af offentlig politik og administration” præsenteres de mest centrale måder at evaluere på overordnet og de metodiske fordele og ulemper diskuteres. Derefter præsenteres de konkrete metoder til målopfyldelsesevaluering, effektevaluering og virkningsevaluering og der gives eksempler på anvendelse.

Arrangementet er gratis. Der er et begrænset antal pladser.

Hent slides fra gå-hjem-mødet her.