VELFÆRDSUDVIKLING EFTER EVIDENSBØLGEN

København

Tidspunkt: Den 25. april 2018 kl. 16.00-18.00

Sted: Marselisborgcentret, P. P. Ørumsgade 11, bygning 8 i konferencelokalet, 8000 Aarhus C

Aarhus 

Tidspunkt: Den 17. april 2018 kl. 15.30-17.30

Sted: Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26 lokale D051, 2200 København N


Dansk Evalueringsselskab (DES) og Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærdsprofessionerne (SEBP) inviterer til gå-hjemmøde i København og Aarhus med Morten Hulvej Rod og Leif Kongsgaard, redaktører af bogen Bedre Begrundet Praksis: Velfærdsudvikling efter evidensbølgen.

I bogen stiller en række forskere, praktikere, ledere og konsulenter spørgsmålet: Hvis New Public Management er kommet til kort, og evidensbølgen er på retur, hvad kommer så nu? Bogen giver en række bud på, hvordan velfærdsprofessionelle kan arbejde med udvikling og forbedringer af kvalitet i praksis uden at forfalde til tavs viden eller kontekstløse manualiseringer.

På gå-hjem-mødet præsenterer antologiredaktørerne Leif Tøfting Kongsgaard og Morten Hulvej Rod tankerne bag bogen og lægger op til debat om, hvordan man bedst styrker kvalitet og effekter af velfærdsprofessionelles arbejde.

Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål og (DES) vil være vært for en lille forfriskning.

I København vil direktør i Gribskov Kommune Steffen Bohni og Jacob Brauner, evalueringskonsulent i Region Hovedstaden indlede diskussionen.

I Aarhus vil Morten Feilberg Greve, chefkonsulent i DEFACTUM og Jacob Brauner, evalueringskonsulent i Region Hovedstaden, indlede diskussionen.

Frist for tilmelding

Tilmeldingsfrist for gå-hjem-mødet i København er torsdag den 12. april.

Tilmeldingsfrist for gå-hjem-mødet i Aarhus er fredag den 20. april.

Om oplægsholderne

Leif Tøfting Kongsgaard har i en årrække arbejdet som faglig leder af praktikervirksomheden Væksthuset, og han er aktuelt ph.d. stipendiat i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Væksthusets Forskningscenter. Han forsker i ’refleksiv praksis’ blandt velfærdsprofessionelle. Han er desuden forfatter til bogen Multiteoretisk praksis i socialt arbejde.

Morten Hulvej Rod har som forsker på folkesundhedsområdet beskæftiget sig med evaluering og interventionsforskning gennem en årrække, og han har gennemført etnografisk forskning med fokus på evidens i kommunernes forebyggelsesarbejde. Han arbejder som centerchef for Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge.

Om bogen

Bogen bygger på det grundsynspunkt, at vi som professionelle må udvikle et sprog for og en række måder, hvorpå vi kan tale med hinanden om, hvad der er god og dårlig kvalitet, hvordan vi kan undersøge og forbedre vores praksis, opnå bedre effekter og inddrage forskellige former for viden. Arbejdet med at skabe kvalitet, forbedringer og effekter er nødt til at være lokalt forankret – og er helt afhængigt af den konkrete kontekst for en given samtale, undervisning, intervention osv. Emner som effekter, borgertilfredshed, etik, faglige standarder, lovgivning, organisatoriske ressourcer er vævet ind i hinanden og kan ikke løsrives og isoleres.

Et centralt spørgsmål er, hvilke krav og forventninger der stilles til evalueringer efter evidensbølgen. På den ene side må det fortsat være et mål at producere solid viden om effekterne af de velfærdsprofessionelles arbejde, og på den anden side skal evalueringer tage højde for lokale betingelser for implementering og ikke mindst for de fagprofessionelles og brugernes viden og perspektiver. En ny tilgang til dette kunne være opbygning af lokal evalueringskapacitet.

Et andet centralt spørgsmål er, hvilke former for ledelse, der er behov for, hvis New Public Management er ved at afgå ved døden. Hvordan leder man fagprofessionelle, der arbejder med ’vilde problemstillinger’? I bogen præsenteres en række konkrete greb og modeller til netop dette arbejde.


Hent slides fra møderne her