TORSDAG D. 19. SEPTEMBER 2013

Seminar 1: Basics of Social Return on Investment (SROI) Analysis: The Value of Values

John Gargani, Ph.d. President and Founder Gargani + Company, Inc, Berkeley, California

Seminar 2: Samfundsøkonomiske evalueringer i praksis

Jens Olsen, cand.oecon, sundhedsøkonom og seniormanager, Incentive.
Kristian Kolstrup, cand.polit, seniorkonsulent, Incentive.

Seminar 3: Dialogen om den gode evaluering

Carsten Strømbæk Pedersen, chefkonsulent & teamleder, Socialstyrelsen.
Bente Bjørnholt, lektor, ph.d., Aalborg Universitet.

Seminar 4: Brugerdreven innovation i evaluering

Stinne Højer Mathiasen, ph.d., specialkonsulent, KORA.
Vibeke Normann Andersen, ph.d., Senior Manager, BDO Consulting.

Seminar 5: Kobling af survey og registerdata – erfaringer og muligheder i forbindelse med evaluering

Thomas Hem Pedersen, cand.scient.soc, metodekonsulent, EVA.
Niels Peter Mortensen, cand.scient.soc, metodekonsulent, EVA.

Seminar 6: Recovery-screeninger – om udvikling af et redskab til implementeringsunderstøttelse og måling af implementeringsstatus

Runa Bjørn, cand.scient.pol, udviklingskonsulent, Center for Socialfaglig Udvikling i Aarhus Kommune.
Helle Vase Sørensen, cand.scient.pol, udviklingskonsulent, Center for Socialfaglig Udvikling i Aarhus Kommune.

Seminar 7: Basics of Program Design: A Theory-Driven Approach.

John Gargani, ph.d. President and Founder Gargani + Company, Inc, Berkeley, California.

Seminar 8: Naturlige eksperimenter – hvorfor, hvornår og hvordan?

Asmus Jakob Leth Olsen, videnskabelig assistent, Københavns Universitet.

Seminar 10: Faglig refleksion og selvevaluering gennem effektmålingsredskaber

Martin Bæksgaard Jakobsen, chefanalytiker, New Insight.
Malene Arnfast Bruun, specialkonsulent, Københavns Kommune, Socialforvaltningen.

Seminar 11 En farbar vej mellem skyttegravene? Øvelser i integration af effektevaluering og programteori

Thomas Bredgaard, lektor, ph.d., Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.
Stella Mia Sieling, ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.
Julia Salado-Rasmussen, ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.