Seminar 13

EVALUERING AF INNOVATION: VEJEN TIL BYRÅDETS BUNDLINJER – OG FRONTLINJEN

I de offentlige organisationer er vi fortsat udfordrede på at lave interne evalueringer, der kvalificerer de politiske prioriteringer af velfærdsindsatserne og understøtter den daglige opgaveløsning. Langt størstedelen af de offentlige innovationer evalueres internt. Det stiller store krav til de offentlige organisationers evalueringskapacitet. Hvordan spiller forskellige enheder og funktioner sammen om at lave gode evalueringer, som kan danne grundlag for politikernes prioriteringer? Hvad kræver det af viden og kapacitet i de forskellige enheder? Og kan evalueringsarbejdet komme tættere på og måske endda kvalificere den daglige opgaveløsning? På læringsseminaret søger vi sammen svar på disse spørgsmål med afsæt i Center for Offentlig Innovations viden om evaluering af innovation og praksiserfaringer fra Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor kommunalbestyrelsen har udvalgt ti innovative projekter, som administrationen skal evaluere.

Præsentation

Opsamling

Oplægsholdere

Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent, Center for Offentlig Innovation
Helle Vibeke Carstensen, koncerndirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune