Læringsseminar 2

Udvikling af lovende praksis i velfærdsprofessionerne

På seminaret vil vi drøfte, hvordan faglige fællesskaber kan anlægge et dobbeltperspektiv med både borgerens og den fagprofessionelles synsvinkel. Det kræver, at indsatser har fokus på det, der er meningsfuldt for det enkelte menneske, samtidig med at der arbejdes på et velbeskrevet fagligt grundlag.

Mikkel Møldrup-Lakjer arbejder med systematiske beskrivelser af det vidensgrundlag og de fagprofessionelle handlinger, som indgår i en lovende praksis. Det skal føre til en vidensbaseret udvikling af sociale indsatser, hvor de fagprofessionelles praksis hviler på et solidt og velbeskrevet grundlag. En lovende praksis beskrives ved sine kerneelementer og en vejledning til den praktiske udførelse og de redskaber, som skal til for at opnå en effekt. Beskrivelsen udgør en fælles vejledning for alle, der arbejder med samme indsats.

Charlotte Vange Løvstad forsker i hvordan mennesker i udsatte positioner oplever den hjælp, de får, og hvordan de inddrages i hjælpen. Ofte giver de udtryk for en oplevelse af at være reduceret til en kategori, ikke at blive mødt og ikke at blive lyttet til. De efterspørger at blive set og mødt som et menneske med de oplevelser, betingelser og behov de har – og ikke blot som et medlem af en ’målgruppe’.

De to perspektiver kan se ud til at stå i modsætning til hinanden. For hvordan kan borgerperspektivet synliggøres og lægges til grund for en indsats, hvis den er beskrevet fra de fagprofessionelles perspektiv? Og hvordan kan den fagprofessionelle stå på et fast grundlag, hvis praksis skal tilpasses den enkelte borger?

Deltagerne vil arbejde med konkrete redskaber til beskrivelse af kerneelementer, principper og handlinger i en lovende praksis med et dobbeltperspektiv

Oplægsholdere:
Mikkel Møldrup-Lakjer, Specialkonsulent, Center for Data, Analyse og Metode, Socialstyrelsen
Charlotte Vange Løvstad, Lektor i Socialt Arbejde, VIA University College

 

PRÆSENTATION