Parallelsession 2

Forankringsfokuseret evaluering – hvordan kan evaluering bidrage til, at projekter overlever?

I forankringsfokuseret evaluering er målet at bruge evalueringen aktivt til at sikre indsatsers forankring. Dette er særligt relevant for projekter, der modtager fondsstøtte, men har brug for ny finansiering, når fondsmidlerne løber ud. Det særlige er samspillet mellem evaluering og forretningsudvikling. Forretningsudvikling forstås her bredt – det handler både om at skabe størst mulig social impact og om at opnå økonomisk bæredygtighed.

I sessionen vil vi give et bud på, hvordan vi tidligt i projektperioden bør sammentænke evaluering og forankring. Det indebærer bl.a., at interview, workshops og analyser har et særligt fokus på behov og mål hos de samarbejdspartnere, der skal sikre indsatsens forankring på sigt.

Vi ønsker at modne tankerne om forankringsfokuseret evaluering gennem dialog med deltagerne i sessionen.

Målgruppe
Konsulenter, der evaluerer sociale projekter, der modtager fondsstøtte. De vil få viden om, hvordan evalueringsaktiviteterne bedst kan hjælpe projekter med at lykkes – på både den økonomiske og den sociale bundlinje.

Folk fra kommuner og styrelser, der bestiller evalueringer – det vil være relevant for dem at styrke deres fokus på, at evalueringen både skal hjælpe projektet med at skabe social værdi og med at overleve.

Oplægsholdere
Dorte Bukdahl, Centerchef, Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi
Robin Vickery, 
Projektchef, Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi

PRÆSENTATION