Parallelsession 4

Kan en ansvarlig og grundig designfase sikre bæredygtig evaluering?

Når man som konsulent laver et evalueringsdesign, sker det ofte i tilbudsfasen. Det skal gå hurtigt, og der er ikke megen dialog med opdragsgiver. Og lad os være ærlige: Det fører ikke altid til de mest vellykkede evalueringer.

Lær for Livet (LFL) og Oxford Research (OR) er gået en anden vej for at designe en evaluering af udbyttet for de udsatte/anbragte børn, som deltager i læringsprogrammet. En vej, der er kendetegnet ved, at begge parter tør investere tid og ressourcer i en særdeles grundig designfase – uden fra start at kende endemålet.

I denne parallelsession vil OR og LFL give eksempler på det tætte samarbejde i designfasen. Med brug af ”double diamond”-metoden kombinerer vi praksisperspektivet fra LFL og metodekspertisen fra OR. Vi er gået analytisk til opgaven i en forundersøgelse, hvor vi har inddraget en række interessenter – både internt i Lær for Livet, børnene selv og eksterne aktører, som er aftagere af evalueringsviden fra Lær for Livet. Gennem interviews, workshops og en åbenhed for nye og egnede metoder, prøver vi at sikre, at evalueringen vil kunne bidrage med relevant viden. Vi skal jo ikke samle data ind uden, at de kan bruges – både af etiske og ressourcemæssige hensyn.

Et spændende benspænd i designet af evalueringen er, at der er mange interesser, der skal imødekommes. Evalueringsdesignet skal balancere i krydsfeltet mellem på den ene side at kunne imødekomme interessen for at kunne dokumentere effekt af programmet og på den anden side at kunne bidrage med et formativt perspektiv, der kan styrke programmets indsatser over for de anbragte/udsatte børn og unge.

Målgruppe
Personer der i roller som evaluatorer, forandringsledere, projektledere osv. og som arbejder med eller gerne vil blive bedre til at arbejde med ikke-diskriminering som en integreret del i evaluering af forandringsprojekter og andet forandringsarbejde.

Oplægsholdere
Nete Krogsgaard Niss, Chefanalytiker, Oxford Research
Kristine Bang Andreasen, Programchef, Lær for Livet

 

PRÆSENTATION