Parallelsession 5

Evaluering af forandringsprojekter med brug af principper om ikke-diskriminering.

Kan evaluering understøtte at forandringsprojekter bliver inkluderende og kommer forskellige grupper til gode? Arbejder du med at skabe forandringer der skal bidrage til mål og strategier om social bæredygtighed, herunder ikke-diskriminering?

Oplægget tager udgangspunkt i vores erfaringer med at evaluere forandringsprojekter i kommuner, NGOer og private virksomheder med fokus på hvordan ikke-diskriminering har været integreret i projektarbejdet. Vi byder ind til refleksion om hvordan evaluering kan hjælpe de projektansvarlige med at synliggøre de problemer som projekterne vil løse, gennem principper om ikke-diskriminering.

Med afsæt i vores erfaringer præsenterer vi en evaluativ tilgang som bygger på Evaluative Thinking, forandringsteori og kritisk policy- og problemanalyse. Udgangspunktet er, at vi kan bruge evaluering til, sammen med projektaktørerne, at arbejde med den problemanalyse og de antagelser, som ligger til grund for forandringslogikken i projekterne. Vi sætter fokus på, hvordan de ønskede forandringer påvirkes af, at problemformuleringen ofte repræsenterer visse gruppers perspektiv, men ikke andres. Vi giver undervejs eksempler fra evaluering af EU-finansierede projekter om blandt andet udvikling af frontpersonale i ældreomsorgen og arbejdsintegration af flygtninge i Sydsverige.

Sessionen afholdes på både dansk og svensk.

Målgruppe
Personer der i roller som evaluatorer, forandringsledere, projektledere osv. og som arbejder med eller gerne vil blive bedre til at arbejde med ikke-diskriminering som en integreret del i evaluering af forandringsprojekter og andet forandringsarbejde.

Oplægsholdere
Rebecka Fingalsson, PhD-studerende og evalueringskonsulent, Malmö universitet
Karen Ask, Evalueringskonsulent ASKing

PRÆSENTATION