Parallelsession 6

EN TUR PÅ RØRTE VANDE: OM AT NAVIGERE, NÅR VI LEVERER EVALUERINGSRESULTATER TIL POLITISK NIVEAU

Når evalueringer er forankret hos det politiske niveau fremmes anvendelsen af resultaterne, men omvendt opstår en række dilemmaer. Evaluatorers faglige evalueringspraksis og tilstræbte objektivitet kan blive udfordret af samspillet med politiske holdninger og handlinger. Hvordan sikrer vi etisk forsvarlige evalueringer samtidig med, at vi efterlever de politiske rammer og bestillinger?

I sessionen får du ny databaseret viden om udvalgte dilemmaer. I mindre grupper aktiverer vi hinandens viden og erfaring og søger sammen svar på, hvordan vi bedst navigerer, når vi leverer evalueringer til det politiske niveau.

Sessionen tager udgangspunkt i COI’s viden om evaluering af offentlig innovation, men rejser spørgsmål, der er relevante i et bredere evalueringsmæssigt perspektiv.

Målgruppe
Konsulenter og ledere der arbejder med eller har berøring med evaluering (af innovation) og betjening af politikere.

Det forventes, at du har kendskab til internt evalueringsarbejde i offentlige organisationer. Orienter dig evt. i coi.dk/arena og på innovationsbarometer.coi.dk/tjek-om-det-virker

Oplægsholdere
Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent, COI
Marie Munch-Andersen, analytiker, COI

PRÆSENTATION