Fredag den 8. september

8.00-9.00: MORGENMAD

Efter morgenmaden kører der hhv. to læringsseminarer (09.00 – 12.00) og seks forskellige parallelsessioner (hvoraf de første tre ligger fra 09.00 – 10.20 og de næste fire ligger fra 10.40 – 12.00). Man kan således vælge at deltage i enten ét læringsseminar eller i to parallelsessioner.

9.00-10.20: LÆRINGSSEMINAR OG PARALLELSESSIONER

På dette års konference er der læringsseminar og parallelsessioner i samme tidsramme. Du skal altså vælge enten et læringsseminar eller to parallelsessioner.

Læringsseminar 2 (3 timer): På sporet af Vedungs femte bølge: Tendenser i det danske evalueringsfelt anno 2023
Nikolai Weissert – Pluss Leadership, Evert Vedung – Uppsala University og Stefan Brendstrup – Pluss Leadership

Læringsseminar 3 (3 timer): Den refleksive evalueringspraktiker – lær at bruge evalueringsetiske principper som et kompas, når du skal navigere i kompleksitet og paradokser
Hovedoplægsholdere: Stine Page fra Connector a/s og Kirsten Bording Collins fra Adaptive Purpose
Medoplægsholdere: Karen Ask fra Væksthusets Kompetencecenter samt evt. andre fra etikgruppen.

Parallelsession 7: Afbureaukratiseringsparadokset: Kan vi undersøge offentlig forenkling uden at pålægge flere byrder?
Rasmus Stenderup – Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Parallelsession 8: Going native? Aktionsforskningens potentialer som metode i evaluering og indsatsudvikling.
Ida Lautrop-Rasmussen og Nadia Jul Jeldtoft – begge fra Social- og Boligstyrelsen og Marie Østergaard Møller – Institut for Politik og Samfund samt indehaver af Propublic

Parallelsession 9: Andre metoder til formidling
Amalie Therkelsen Agerbæk og Pernille W. S. Andersen – begge fra Ineva

10.20-10.40: Pause

10.40-12.00: LÆRINGSSEMINAR OG PARALLELSESSIONER

Læringsseminar 2 – fortsat (3 timer): På sporet af Vedungs femte bølge: Tendenser i det danske evalueringsfelt anno 2023
Nikolai Weissert – Pluss Leadership, Evert Vedung – Uppsala University og Stefan Brendstrup – Pluss Leadership

Læringsseminar 3 fortsat (3 timer): Den refleksive evalueringspraktiker – lær at bruge evalueringsetiske principper som et kompas, når du skal navigere i kompleksitet og paradokser
Hovedoplægsholdere: Stine Page og Kirsten Bording Collins
Medoplægsholdere: Karen Ask samt evt. andre fra etikgruppen.

Parallelsession 10: Mobiletnografi – en vej til større viden om udsatte borgere?
Line Asp Hansen – VIA University College, Efter- og videreuddannelse  og Camilla Armstrong Gjedde – VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen

Parallelsession 11: Evalueringskapacitet i sundhedsvæsenet – potentialer og barrierer
Lars Skytte Petersen og Stephanie Bilgrav – begge Steno Diabetes Center Copenhagen

Parallelsession 12: Få greb om formative evalueringer – erfaringer fra evalueringen af De små børns Bornholm
Niels Peter Mortensen og Katrine Iversen – begge VIVE

12.00-13.00 FROKOST

13.00-14.00: KEY NOTE 3: SEBASTIAN LEMIRE ‘CAUGHT BETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE: NAVIGATION THE TREACHEROUS WATERS OF THE EVIDENCE DEBATE’.

Keynote Slides

Navigating the eternal evidence debate in evaluation is not unlike being caught between a rock and hard place. In the heated—even high-pitched—exchanges between opposing methodological camps, evaluators are often presented with seemingly unsolvable paradoxes about what evaluation is and can be. In this keynote, Lemire will address the main paradoxes holding back the practice and profession of evaluation. In doing so, he will encourage fellow evaluators to take on the role of myth busters. Together, we can carve out new paths for evaluation to reach its true potential. 

Sebastian Lemire, Ph.D is an evaluation expert and award-winning author of over 40 peer-reviewed articles and book chapters on a broad range of methodological topics, including alternative approaches for impact evaluation, theory-based evaluation, and development and use of theories of change for program design, implementation, and evaluation. He currently serves on the editorial advisory board of the journal Evaluation and has previously served as Managing Editor of the American Educational Research Journal and Associate Editor of the American Journal of Evaluation. He is a current board member of the American Evaluation Association and a former board member of the European Evaluation Society and the Danish Evaluation Society. 

14.00-15.00 AFSFLUTTENDE DEBAT

15.00-15.15: TAK FOR NU V. BESTYRELSEN