ERFA-gruppe om etik

Etikgruppen blev dannet på initiativ af medlemmer i DES bestyrelse 2021 sammen med medlemmer af DES efter et Digitalt gå-hjem-møde om etik i evaluering | Dansk Evalueringsselskab . Baggrunden var et ønske om at arbejde med at formulere fælles etiske principper for evaluering og at styrke etisk refleksion i evalueringsfeltet.

Hvad er gruppens formål? Vi vil bidrage til løbende, fagetisk kollegial refleksion blandt evalueringsudøvere om deres egen evalueringspraksis, og derigennem styrke evalueringsudøveres professionelle rolle og ansvar.

Hvordan gør vi det? Vi arrangerer og faciliterer refleksive seminarer, workshops og møder for medlemmer i DES, fx på DES årskonferencer. Du kan læse mere og finde præsentationer fra vores tidligere seminarer her:

  • Se information om læringsseminar på DES årskonference 2023 her.
  • Se præsentation fra læringsseminar på DES årskonference 2022 her.
  • Præsentation og feedback på en ”Think Tank” session på EES konference i København 2022. PPT Think Tank EES_final.

De første to år har gruppen arbejdet med at formulere et forslag til vejledende etiske principper for evaluering, som kan bruges af DES medlemmer og andre i evalueringsfeltet. Principperne findes både som:

Gruppen har også udviklet et metodekit, som kan bruges til at understøtte og facilitere etisk refleksion blandt evalueringsudøvere i evalueringsteams og på arbejdspladser. Du kan hente materialer fra metodekittet her:

  • Metodekort 1 og 2 til facilitering af kollegial refleksion over etiske dilemmaer og paradokser
  • Dilemmaspil, som understøtter etisk refleksion, argumentation og stillingtagen i fagetisk refleksion på din arbejdsplads eller i dit evalueringsteam. Du kan se spillet her.

Møder og arbejdsproces: Gruppen mødes ca. hver anden måned. Møderne gennemføres både digitalt og fysisk i København. Mellem møderne arbejder gruppens medlemmer med opgaver i forbindelse med udvikling af materialer og forberedelse af workshops og møder. Vi tester og træner også etisk refleksion i gruppen som en integreret del i arbejdet med at udvikle principper, materialer og formater for etisk refleksion.

Tovholder: Karen Ask, chefkonsulent i Væksthusets Kompetencecenter og medlem af DES bestyrelse 2020-22.

Vil du være med i gruppen eller er du nysgerrig på vores arbejde? Kontakt Karen på kas@vaeksthus.dk.

_______________________

Links til andre evalueringsetiske ressourcer, som gruppen har ladet sig inspirere af:

_______________