ERFA-gruppe om etik

Interessen for at diskutere behovet for etiske principper i DES og idéen til arbejdsgruppen opstod i bestyrelsen i 2020-21. For at vejre interessen og få input fra DES medlemmer inviterede bestyrelsen til et digitalt gå hjem-møde i maj 2021 – se Digitalt gå-hjem-møde om etik i evaluering | Dansk Evalueringsselskab . Derefter dannedes gruppen, som havde sit første møde den 6. oktober 2021. Gruppen består af 7 medlemmer, som repræsenterer et bredt evalueringsfelt.

Formålet med gruppens arbejde, er først og fremmest at bidrage til en fortløbende, fagetisk og kollegial refleksion om egen evalueringspraksis, som afsæt for at styrke evalueringsudøveres professionelle rolle og ansvar. I første omgang arbejder vi med kollegial fagetisk refleksion i arbejdsgruppen, og i anden omgang mellem DES medlemmer og i evalueringsfeltet ved at arrangere seminarer og møder i DES.

Målet med gruppen er at udvikle og formulere et forslag til vejledende etiske principper for evaluering, som kan stilles til rådighed for DES medlemmer og andre i evalueringsfeltet. Inspiration til principperne hentes blandt andet fra AEA, den etiske spørgeguide (udviklet af en tidligere etikarbejdsgruppe i DES 2013), samt andre relevante nationale og internationale ressourcer. For at principperne ikke skal stå alene, arbejder gruppen også med at formulere konkrete etiske dilemmacases, som kan bruges i et dilemmaspil.

Møder og arbejdsproces: Gruppen har som udgangspunkt fysisk møde i København ca. to timer en gang om måneden, hvor gruppens deltagere fra Jylland deltager digitalt. Mellem møderne arbejder gruppens medlemmer med ”hjemmeopgaver” i en fælles arbejdsproces.

_______________________

Ressourcer til fagetisk refleksion, som gruppen har udarbejdet:

  • Udkast til etiske principper for evaluering. Principperne blev afprøvet og drøftet i fagetiske refleksioner på et læringsseminar på DES årskonference i september 2022. Se præsentation fra læringsseminaret inklusive udkast til principperne her.
  • Et dilemmaspil, som understøtter etisk refleksion, argumentation og stillingtagen. Dilemmaspillet blev også afprøvet på læringsseminaret på årskonferencen. Dilemmaspillet kan bruges i fagetisk refleksion på din arbejdsplads eller i dit evalueringsteam. Du kan se spillet her.
  • Præsentation og feedback på en ”Think Tank” session på EES konference i København 2022. PPT Think Tank EES_final.

Gruppen arbejder videre med at opdatere og formidle principperne, ud fra den feedback som gruppen har fået på konferencerne. Men også med at udvikle flere ressourcer, der kan understøtte en fagetisk refleksiv praksis i evalueringsfeltet. Fremfor alt vil gruppen i 2023 arbejde videre med at facilitere refleksive møder, hvor DES medlemmer kan få kollegial sparring på etiske dilemmaer, få inspiration til sin egen refleksive fagetiske praksis og drøfte temaer med kobling til etik inden for evaluering.

Links til andre evalueringsetiske ressourcer, som gruppen har ladet sig inspirere af:

  • DES etiske spørgeguide fra 2013 (link til pdf – vedhæfter)

_______________

Tovholdere: Nikolai Weissert og Karen Ask

Er du nysgerrig på gruppens arbejde med etiske principper og fagetisk kollegial refleksion? Så kan du kontakte Nikolai på nw@pluss.dk eller Karen på kas@vaeksthus.dk