Læringsseminar 3: Netværksanalyse – et godt greb til at evaluere netværk og alliancer

Kristine Als Velling, Chefkonsulent, Pluss Leadership.
Jesper Royberg, Konsulent, Pluss Leadership.

Opsamling – DES

Etableringen af netværk og alliancer ses i stigende grad som en del af løsningen på vilde problemer. Som en konsekvens heraf ser vi flere evalueringer, hvor man er optaget af at undersøge netværkenes dynamik, interne logikker, værdiskabelse osv.

I Pluss har vi gjort os flere erfaringer med at gennemføre denne type evalueringer, og vi oplever at netværksanalyse i kombination med andre metoder kan være et virksomt greb.

I dette læringsseminar giver vi indblik i vores erfaringer med at bruge netværks- analyse til at evaluere netværk og alliancer, der interesserer sig for vilde problemer. Vi gennemgår selve opbygningen af et design med net-værksanalyse, spørgsmåls- konstruktion og de efterfølgende analysemuligheder og afrapporteringsformater. Som en et element i læringsseminaret gennemfører vi sammen en simpel netværks- analyse.

Deltagerforudsætninger

Det er en fordel med et basalt kendskab til kvalitative og kvantitative metoder, men derudover er der ingen forventninger.

Deltagerudbytte

Viden om design og gennemførsel af netværksanalyse i kombination med andre me- toder. Forståelse for netværk og alliancers muligheder og begrænsninger i at sam- arbejde om vilde problemer. Konkrete færdigheder i at gennemføre en simpel net- værksanalyse.