Læringsseminar 4: Tag stilling i vilde situationer: På sporet af etiske principper for evaluering

Slides: Læringsseminar 4 DES 2022

Karen Ask, Chefkonsulent, Væksthusets Kompetencecenter.
Nikolai Weissert, Partner, Pluss Leadership.
Merete Watt Boolsen, emeritus Lektor, Københavns universitet
Jette Annasofia Lunding Toft, Chefkonsulent, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
Kirsten Bording Collins, Founder/Principal Accompaneur and Capacity-builder, Adaptive Purpose

Evaluatorrollen er under forandring – og i nogle sammenhænge under pres. Når evalueringer indflettes, partnerskaber etableres og der arbejdes på tværs af sektorer for at løse vor tids vilde problemer, opstår der i evalueringsprocesser nye spørgsmål, dilemmaer og behov for fagetisk ansvar og dømmekraft. Dømmekraft, der giver handlerum og sætter evaluator i stand til at forvalte tillid og tage stilling i evalueringssituationer med fx informationsulighed, forskellige styringsformer, interesser, magtrelationer og værdier.

Tit står vi alene med vores stillingtagen i situationer uden klare svar på, hvad der er det rigtige at gøre. Derfor er en arbejdsgruppe i DES i gang med at udvikle vejledende etiske principper for evaluering, der kan bruges til fagetisk kollegial refleksion som grundlag for “gode og rigtige” beslutninger. Vi ønsker at præsentere de foreløbige principper og skabe anledning til fælles refleksion over dilemmasituationer, etik og dømmekraft i evalueringer.

Deltagerforudsætninger

Du er nysgerrig, vil deltage i en dialog med andre i feltet og dele både gode og svære erfaringer.

Deltagerudbytte

Du vil lære, hvordan du i din evalueringspraksis kan bidrage til at skabe bedre løsninger på de problemer, som evalueringen omhandler gennem:

  1. Træning i en struktureret metode for refleksion over evalueringsetiske dilemmaer med kobling til erfaringer fra egen praksis gennem dilemmaspil.
  2. Styrket indsigt i egne og fælles etiske udgangspunkter for evalueringspraksis
  3. Udvikling af dilemmakapacitet – at kunne undersøge dilemmaer i sin praksis for bedre at kunne handle på dem.

Øget forståelse af din rolle i arbejdet med evaluering og hvordan, du kan udvide dit “evalueringsfaglige” handlerum i en kompleks og dilemmafyldt praksis – du bliver klædt på til at kunne forhandle og tage bedre beslutninger undervejs i et evalueringsforløb