Parallelsession 12: Ny digital platform vil genere data, som kan skærpe samskabelsen mellem kommune og civilsamfund

Mathilde Schaumburg-Müller, Projektleder for Socialkompasset.dk, ved Aarhus Kommune og Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark.
Anders Probst-Jensen, Konsulent for frivillighed og samskabelse, Aarhus Kommune, Børn og Unge, Strategi og udvikling.
Rolf Jensen, Konsulent – Socialkompasset.dk, FriSe – Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark.

Aarhus har udviklet Socialkompasset.dk som infrastruktur til øget samskabelse på tværs. Portalen samler tilbud og synliggør dem overskueligt. Det afgørende er ikke, hvem udbyderen er, men at borger har adgang til relevante tilbud.

Dermed kan Aarhus minimere dobbeltindsatser for de samme borgere, samtidig med der bliver kortere vej mellem borger og tilbud.

Socialkompasset genererer ny data ift. samskabelse. Aarhus har 400 besøgende om ugen med gns. 11 søgninger; data som viser hvilke udfordringer og tilbud der bliver søgt mest på. Et strategisk redskab ift. nye indsatser; samtidig undgås konkurrence mellem kommunale og frivillige tilbud.

FriSe har fået til opgave at udbrede Socialkompasset nationalt. De bygger en ny platform med endnu flere muligheder for at drage nytte af data på tværs af sekto- rer.

Parallelsessionen tager afsæt i, hvordan vi med data kan arbejde mere vidensbase- ret i vores ledelse og praksis ift. brobygning.

Deltagerforudsætninger

Har eller skal beskæftige sig med indsatser på tværs af det offentlige og civilsam- fund.

Deltagerudbytte

Kendskab til ny data og nye tilgange der kan skabe vilde løsninger der styrker vær- dien for borgerne i samskabelsesindsatser med civilsamfundet.