Parallelsession 14: Effektevaluering i en omskiftelig kontekst

Slides: DES oplæg OS I BRANCHEN_sep2022

Anna Folke Larsen, Senior Evalueringsøkonom ved ROCKWOOL fondens interventionsenhed.

Hvordan kan man lykkes med at gennemføre en brugbar og solid effektevaluering i en omskiftelig kontekst? Vi har udviklet indsatsen OS I BRANCHEN for at øge gen- nemførslen på erhvervsskolernes grundforløb – et område som både har fået en ny tre-partsaftale om flere lærepladser sidste år, og som møder et arbejdsmarked, der brøler på faglært arbejdskraft. I denne rivende flod af forandringer har vi igangsat en treårig effektevaluering med en gradvis udrulning af indsatsen bestemt ved lod- trækning. I mellemtiden har forskningsfronten også rykket sig og peger nu på ud- fordringer i evalueringsdesigns med gradvis udrulning. Nogle siger: ”Don’t change horses in the middle of the stream”. Men hvornår skal man lytte til dette råd? Og hvornår og hvordan sadler man om, når virkeligheden ændrer sig?

Deltagerforudsætninger

Det er en forudsætning at have arbejdet med effektevaluering.

Deltagerudbytte

Ideer til hvordan man håndterer, at virkeligheden ændrer sig, når man allerede har planlagt et bestemt evalueringsdesign.