Parallelsession 15: Evaluatorens næsten-færdige guide til indflettet evaluering i vilde programmer – et arbejde i proces

Jais Brændgaard Heilsen, Leder ved Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
Rikke Steensig, Specialkonsulent, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

I denne parallelsession inddrages deltagerne i de overvejelser, man som evaluator må gøre sig, når man planlægger evaluering af et større program, nemlig komplek- siteten i programmet og dermed, hvilken evalueringstilgang, det giver mening at anvende.

Som case præsenteres programmet Plads til forskellighed – et program, som forsø- ger at løse et af folkeskolens vildeste problemer, nemlig hvordan vi opnår, at så mange børn som muligt kan trives og udvikle sig i folkeskolen, og dermed bremser stigningen i antallet af børn i specialtilbud.

Vi har anvendt tilgangen ”indflettet evaluering”, hvor vi følger de enkelte indsatser tæt og indgår i dialog med projektejere og projektledere om løbende tilpasninger i indsatserne på baggrund af den viden der – formelt og uformelt – indsamles under- vejs i programmet.

Vi lægger op til en diskussion om gevinster og faldgruber i tilgangen og om, hvornår det giver mening at arbejde med indflettet evaluering.

Deltagerforudsætninger

Ingen særlige forudsætninger, men praktisk erfaring med evaluering af store pro- grammer kan være en fordel for læringsudbyttet.

Deltagerudbytte

Indsigt i evaluering af programmer og særligt i indflettet evaluering og evaluering som intern evaluator