Parallelsession 16: Praktiske erfaringer med en systemorienteret tilgang i folkesundhedsarbejdet

Charlotte Demant Klinker, Seniorforsker og Teamleder indenfor sundhedfremmeforskning ved Steno Diabetes Center, København.
Anders Blædel Gottlieb Hansen, Forsker, Det sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.
Helene Kirkegaard, Forkser, Steno Diabetes Center Copenhagen/ Aarhus Universitet.
Knud Ryom, Adjunk, Steno Diabetes Center Copenhagen/ Aarhus Universitet
Anne-Louise Bjerregaard, Steno Diabetes Center Sjælland.
 Clara Heinze, Ph.d.- Studerende, Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen.
Rikke Hartmeyer, Post Doc, Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen.

Indenfor folkesundhed bliver den systemorienterede tilgang fremhævet som lo- vende til at forstå og håndtere komplekse – eller vilde – problemer, fx forebyggelse af overvægt og fysisk inaktivitet, hvor der ikke findes simple løsninger.

Systemorienterede tilgange ser sundhedsudfordringer i et helhedsorienteret per- spektiv og flytter fokus fra enkeltstående interventioner til systemisk forandring. Et centralt element i systemtænkning er lokalt ejerskab og at inddrage og engagere lo- kale aktører i udvikling af et ’systemkort’ over problemfeltet – samt at udvikle og implementere lokale handlinger, der forandrer systemet. STICKE (Systems Thinking in Community Knowledge Exchange) er et proces- og forskningsværktøj, som kan understøtte samskabelse og evaluering af lokale løsninger på vilde problemer. I denne session introduceres den systemorienterede tilgang, og der gives eksempler på, hvordan STICKE bruges og evalueres på tværs af tre projekter og to settings.

Deltagerforudsætninger

Ingen specifikke forudsætninger er påkrævet

Deltagerudbytte

Introduktion til en konkret metode, som kan bruges til at adressere mange forskel- lige ”vilde problemer”, samt viden om indhold, formål og (evaluerings)metoder for en række nye store interventionsprojekter, som forventes at medføre øget sundhed og trivsel for forskellige målgrupper.