Parallelsession 13: Evaluering af kriminalpræventive indsatser i en kommunal virkelighed

Slides: Oplaeg DES evaluering i en kommuna l kontekst 2022 til uddeling

Katrine Due, Afdelingsleder ved Enheden for Kriminalpræventive Indsatser, Socialforvaltningen, Københavns Kommune.

Hvordan får vi vores ønsker for evaluering til at passe ind i en virkelighed, der ofte går stærkt, og hvor alle indsatser er forskellige? Hvad skal der til for, at vi får alle med på ønsket om at blive klogere på, hvad vi gør, der virker, så vi kan gøre mere af det?

I Enheden for Kriminalpræventive Indsatser har vi i mange år arbejdet systematisk med evaluering. Vi har haft et fokus på at oparbejde en videns- og evalueringskul- tur, som i vid udstrækning er lykkedes. Det giver os i dag et godt afsæt for at kunne arbejde med progressionsmåling og andre relativt komplekse tilgange til eva- luering.

Men der er stadig udfordringer – virkeligheden udfordrer ofte den systematik, eva- lueringerne forudsætter. I denne session vil vi gerne drøfte disse udfordringer, og hvordan vi kan håndtere dem.

Deltagerforudsætninger

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.

Deltagerudbytte

Inspiration til udvikling af evalueringskultur i en kommunal driftsvirkelighed. Refleksioner omkring, hvordan vi kan undersøge effekterne af sociale kommunale indsatser ’godt nok’ uden at leve op til de høje standarder for effektevaluering?