Uddannelsesdag den 6. september

Onsdag d. 6. september afholder vi forud for årskonferencen 2023 en uddannelsesdag. Uddannelsesdagen imødekommer et efterspurgt behov for at kunne fordybe sig inden for et evalueringsteoretisk emne, en metode eller en model. 

På uddannelsesdagen vil det være muligt at tilmelde sig en række professionelle udviklingsseminarer. Der er tale om en række heldags- og halvdagsseminarer, der har til formål at tjene som efteruddannelse. De er tilrettelagt som undervisning, der skal give deltagerne kundskab inden for et bestemt emne. Underviserne tæller på nuværende tidspunkt bl.a. Thomas Aston og Sebastian Lemire. 

Emnerne til seminarerne vil dække alt fra evaluering af systemiske forandringsinitiativer til mere metodenære emner om fx visuelle strategier i arbejdet med teoribaseret evaluering og forandringsteori. 

De konkrete seminarer offentliggøres her på siden, så snart de er faldet endeligt på plads. 

Deltagelse i konferencen og uddannelsesdagen kan ske uafhængigt af hinanden.


Program for uddannelsesdagen


9.00-9.25: FÆLLES VELKOMST OG OPSTART   

9.30-12.30: SEMINARER

Seminar 1: Evaluering af læreprocesser – metodiske perspektiver og erfaring fra skolekonteksten 
v/ Lars Bang og Lea Høxbroe Højbjerg, Center for Uddannelsesforskning (CFU), Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Seminar 2: Datavisualisering i kvantitative metoder 
v/ Christian Jobling Astrup / Ineva

Seminar 3: Visual Strategies and Models in Theory-based Evaluation  
v/Sebastian Lemire

Seminar 4: Facilitering af læreprocesser i evaluering
v/Anne Louise Kronborg, Master i Læreprocesser

12.30-13.30: FROKOST

13.30-16.30: SEMINARER

Seminar 5: Hvordan kan evaluering skabe værdi i systemiske forandringsinitativer

v/ Kristine Als Velling og Nicolai Kofoed Løwenstein /PLUSS

Seminar 6: Litteraturen og de underrepræsenterede stemmer
v/ Lisbet Vestergaard, cand. mag i moderne litteratur

Seminar 7: Practical Strategies for Testing and Refining Program Theories
v/Sebastian Lemire

Seminar 8: How to make more practical use of complexity-aware evaluation methods
v/ Thomas Aston

16.35-17.00 FÆLLES AFRUNDING AF DAGEN

18.00: FÆLLES MIDDAG OG HYGGE