FREDAG D. 20. SEPTEMBER 2013

Plenum 1: Regeringens evalueringspolitiske program og de store velfærdområder

Oplægsholdere: Afdelingschef Arne Eggert, Undervisningsministeriet, Vicedirektør Torben Buse, Socialstyrelsen.
Opponent: Rektor Stefan Hermann, Professionshøjskolen Metropol.
Aktiv ordstyrer: Direktør Agi Csonka, EVA.

Session 1A: Systematisk kortlægning som skridt på vejen til at vidensbasere indsatser – vurdering af effekter og anvendelse af viden

Nina Middelboe, cand.scient.adm, afdelingschef, Oxford Research.
Anne Mette Møller, cand.scient.soc, analytiker, Oxford Research.

Session 1B: Hvad skal skoler og klasser gøre for at rykke elevers læsekompetencer?

Mikkel Bergqvist, kandidat i sociologi, metodekonsulent, EVA.
Kristine Zacho Pedersen, kandidat i pædagogisk sociologi,evalueringskonsulent, EVA.

Session 1C: Effekter af fondsprojekter og regionale mål

Maria Rye Dahl, konsulent, DAMVAD.
Karin Jørgensen, chefkonsulent, Koncern Regional Udvikling, Region Hovedstaden.

Session 1D: Evaluering i Innovationsprocesser

Rolf Kromand, cand.scient.soc, analysespecialist, COWI.
Martin Welzel, cand.scient.pol, konsulent, COWI.

Session 1E: How to be Outstanding? Case: Evaluering af Paris Deklarationen

Dorte Kabell, Kabell Konsulting

Plenum 2: Hjælper vi? Om metodiske perspektiver for evaluering af virkning og effekt af udviklingsbistand

Oplægsholdere: Eva Broegaard, ph.d., konsulent, Advice and Analysis.
Ninja Ritter Kleinstrup, Ph.d.-studerende, Københavns Universitet

Session 2A: Evaluering – myte eller realitet?

Nina Holm Vohnsen, ph.d., adjunkt, Aarhus Universitet samt Research Fellow, University of St Andrews.

Session 2B: Effektdokumentation og den offentlige økonomistyring – muligheder for styringssynergi?

Carsten V. Frandsen, cand.oecon, Senior Manager, BDO Consulting.
Andreas Østergaard Poulsen, cand.scient.pol, Manager, BDO Consulting.

Session 2C: ”Nyt forskningscenter i børns trivsel: Giver det mening at trække lod?”

Jacob Nielsen Arendt, cand.scient.oecon, ph.d., forskningsleder, KORA.

Session 2D: AFLYST

Session 2E Evaluering af innovation

Malene Skov Dinesen, cand. mag, indehaver, Ineva.
Camilla Kølsen de Wit, cand.mag, ph.d., områdechef, Alexandra Instituttet, Forretning og processer.

Plenum 3: Evidence Battles in Evaluation: How can we do better?

Melvin Mark