Om os

Dansk EvalueringsSelskab er åbent for alle med interesse for evaluering. Det kan eksempelvis være personer, som:

 • Forsker og underviser i evaluering
 • Er opdragsgiver til evalueringer
 • Gennemfører interne evalueringer
 • Gennemfører eksterne evalueringer
 • Andre personer med interesse for evaluering, eksempelvis studerende

Formålet med Dansk EvalueringsSelskab er at være en platform for erfaringsudveksling og diskussion af evalueringsfaglige problemstillinger, herunder:

 • Udviklingen inden for evalueringsteori- og metode
 • Nyttiggørelse af evalueringsresultater
 • Faglig udvikling
 • Standarder for god evalueringspraksis

Deltagelse i selskabet rummer folgende fordele:

 • Adgang til at diskutere faglige problemstillinger med andre personer, som arbejder med området
 • Mulighed for at deltage i arbejdsgrupper
 • Mulighed for at deltage i ERFA-grupper
 • Deltagelse i årskonference til en reduceret pris
 • Gratis adgang til gå-hjem-møder. Oplæggene kan komme fra såvel foreningens medlemmer som fra eksterne oplægsholdere