ÆRESMEDLEMMER

Olaf Rieper, professor emeritus, æresmedlem siden 2019

Peter Dahler Larsen, professor, æresmedlem siden 2017

Evert Vedung, professor emeritus, æresmedlem siden 2007