LØRDAG D. 10. SEPTEMBER 2016

Plenum 4: Enthuse, Don’t Confuse! 10 Tips for Communication Complexity in Evaluation

Kylie Hutchinson, Principal Consultant, Community Solutions, Planning & Evaluation, Canada.

Session 3a: BeskæftigelsesIndikatorProjektet: Tilsigtet metodetriangulering eller utilsigtet metodekaos?

Sophie Danneris, forsker, Aalborg Universitet

Lea Egemose Grib, projektkonsulent, Væksthuset

Session 3b: Model for kvalitetssikring af uddannelser og aktiviteter i Region Skåne

Stine Thorsted, forsknings- och utvecklingsledare, Forsknings- och utvecklingsenheten, Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne.

Åsa Waldo, forsknings- och utvecklingsledare, Forsknings- och utvecklingsenheten, Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne

Session 3c: Hvordan kombinerer vi virkningsevaluering og klassisk effektevaluering? Erhvervsuddannelsesreformen som case

Niels Matti Søndergaard, seniorprojektleder, KORA

Session 3d: Kan man generalisere fra 18 til alle dagtilbud? – Udvælgelse og generalisering i kvalitative undersøgelser

Rapport: 0-2 årige børns læring

Andreas Hougaard, specialkonsulent, EVA

Session 3e: Teoribaseret evaluering i en kompleks humanitær kontekst

Mikkel Nedergaard (Primær) Dansk Flygtningehjælp, Evalueringsrådgiver, Cand Scient.

Thomas Bredgaard, Associate Professor, Ph.d. Department of Political Science, Aalborg University

Session 4a: Realistisk syntese: En udfoldelse og diskussion af metoden

Rasmus Ravn, ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Session 4b: Værdiskabende effektmåling på tværs af udefinerede indsatser i en kommunal kontekst

Jeannette Juul Jakobsen, udviklingskonsulent, Aabenraa Kommune – Social- og Sundhedsforvaltningen

Dorthe Hornbek Friedrichsen, centerleder, Aabenraa Kommune – Hjernecenter Syd

Der var ingen slides ved denne session 

Session 4c: Fra forskning til praksis: Kan statistisk netværksanalyse bruges til at indfange vidensspredning på grundskoleområdet?

Stine Rauff Bommersholdt, Senior Consultant, Rambøll Management Consulting

Session 4d: “Når der går politik i evaluering”

Mads Teisen, chefkonsulent, ekstern lektor, Region Hovedstaden, Københavns Universitet

Session 4e: Evalueringsnetværk for konsulenter i kommuner med videre

Frederik Kiørboe, specialkonsulent i Københavns Kommune

Niels Peter Mortensen, specialkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut.