TORSDAG D. 8. SEPTEMBER 2016 – LÆRINGSSEMINARER

Seminar 1: Developmental Evaluation

Michael Quinn Patton, founder and director, Utilization-Focused Evaluation

Seminar 2 (Heldagsseminar): An Executive Summary is Not Enough: Effective Reporting Alternatives for Evaluators

Handouts 1

Handouts 2

Kylie Hutchinson, Principal Consultant, Community Solutions, Planning & Evaluation, Canada.

Seminar 3: “Mål effekten af vores indsats” – Evalueringsmodel for en hel organisation

Tea Dyekjær, Analyseleder, HKI – Hans Knudsens Instituttet

Seminar 4: Introduktion til kvantitativ effektevaluering

Tine Hjernø Lesner, Konsulent, Socialstyrelsen

Helle Hansen, Seniorkonsulent, SFI – Det nationale Forskningscenter for Velfærd

Seminar 5: Evaluering af innovative tiltag

Evaluering af innovation, COI

Ulf Hjelmar, Programleder, KORA

Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA

AFLYST: Seminar 6: Sundhedsdatastyrelsens registre – til brug for evaluering

Birgitte Drewes, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen

Ane Dahl Jørgensen, Specialkonsulent, Sundhedsdatastyrelsen

Evaluering af innovation, COI

Michael Quinn Patton, founder and director, Utilization-Focused Evaluation

Seminar 8: Brugerinddragelse i evaluering

Hanne Kathrine Krogstrup, Professor (MSO) i Evaluering, Institut for læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Seminar 9: Brug af matching metoder til identifikation af kausale effekter

Astrid Kiil, forsker, KORA

AFLYST: Seminar 10: “It’s all about feelings” – om at håndtere følelser i evaluering

Karen Ask, evalueringskonsulent, ASKing

Seminar 11: Det nye sort: Contribution Analysis som alternativ til klassiske effektevalueringer

Ida Maegaard Nielsen, Senior Consultant, Rambøll Management Consulting

AFLYST: Seminar 12: Hallo, er der nogen? Få dine budskaber klart igennem

Anne Breinhold Olsen, Danmarks Evalueringsinstitut, kommunikationskonsulent

Camilla Mehlsen, Danmarks Evalueringsinstitut, kommunikationskonsulent