LØRDAG D. 21. SEPTEMBER 2013

Plenum 4: The New Practice of Evaluation: Creating Change, Not Just Measuring It

John Gargani

Session 3A: Forandring gennem vidensbasering: Eksempel fra en forvaltning i Region Skåne

Stine Thorsted, Ph.d., Forsknings- och utvecklingledare, FoU-koordinator, Region Skåne, Habilitering & Hjälpmedel, Forsknings- og udviklingsenheden.

Session 3B: Effektstyring ved hjælp af kerneårsagsanalyse

Notat – udleveret på sessionen

Morten Eriksen, cand.scient.adm, master i læreprocesser, Specialkonsulent, KORA.

Session 3C: Når effektmålingen rammer organisationen – Hvilken funktion har dokumentation af effekt i organisationen?

Tea Dyekjær, cand. mag. i forvaltning og filosofi, analysekonsulent, HKI – Hans Knudsen Instituttet.

Session 3D: Evaluering i et narrativt perspektiv

Hanne Fredslund, Professionshøjskolen UCC

Session 3E Evaluering efter NPM?

Mads Teisen, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Ressourcer.

Parallelsession 4

Session 4A: Interne evalueringer af uddannelse – med fokus på sammenhæng og anvendelse.

Nete Krogsgaard Niss, cand.scient.pol, specialkonsulent, PH Metropol, Ledelsessekretariatet.
Charlotte Topsøe Voigt, cand.scient, lektor, PH Metropol, Bioanalytikeruddannelsen.

Session 4B: Evidens i praksis – det gode samspil mellem forskning og praksisnær viden.

Ulf Hjelmar, magister i sociologi, ph.d. i offentlig forvaltning, programleder, KORA.
Olaf Rieper, magister i sociologi, licentiatgrad fra CBS, forskningschef, KORA.

Session 4C: ’Sikker’ viden i folkesundhedsarbejdet?

Peter Holm Vilstrup, strategisk konsulent, Tværgående Sundhedssekretariat, Odense Kommune og formand for Sund By Netværket.
Vibeke Normann Andersen, ph.d., Senior Manager, BDO Consulting.

Session 4D: Projekt ’VOKS’ – et alternativ til evidenskravet og traditionelle effektmålinger

Sofie Stage, konsulent, Socialt Udviklingscenter SUS. Kasper Nizam, chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS.

Session 4E: Lærende evalueringspraktik i det digitale læringssamfund

Karen Ask, Fil.mag i medie- og kommunikationsvidenskap, BA i europæisk etnologi, Projektleder indenfor evaluering, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö högskola