Progressionsmåling

Lav en progressionsmåling – Hvordan gør man, og hvad skal der til for, at den bliver god? Det er emnet for denne erfa-gruppe.

 


En progressionsmåling kan måle de små skridt, som deltagerne opnår i en indsats. Lad os diskutere erfaringer, evalueringsdesigns og de dilemmaer, vi møder undervejs. Det handler fx om implementeringsprocessen, udformning af progressionsmålingsredskabet og praksis for dataindsamling samt resultaternes form, validitet og læringspotentiale.

Hvilke indikatorer, spørgsmål og svarkategorier kan vi bruge? Hvad sker der, når frontlinjemedarbejderens dialog skal centreres om en progressionsmåling? Hvordan motiverer man medarbejderne til at bruge redskabet, og hvordan kan man i praksis få indsamlet nok data. Hvilket IT-redskab er bedst? Hvordan opgør man bedste resultaterne af en progressionsmåling, og hvilken læring kan man opnå efterfølgende?

ERFA-gruppen er for alle, der arbejder med eller skal til at arbejde med progressionsmåling.

Nye medlemmer er velkomne.

TILMELDING


Kontakt ERFA-gruppen for at høre mere om gruppens medlemmer og virke.

Tovholder: Tea Dyekjær, Analyseleder, HKI – Hans Knudsen Instituttet

Email: ted@hki.dk

Telefon: 2325 5320