Fredag den 16. september

8.00-9.00: Morgenmad

Efter morgenmaden kører der hhv. to læringsseminarer (09.00 – 12.00) og otte forskellige parallelsessioner (hvoraf de første fire ligger fra 09.00 – 10.20 og de næste fire ligger fra 10.40 – 12.00). Man kan således vælge at deltage i enten ét læringsseminar eller i to parallelsessioner.

9.00-12.00: LÆRINGSSEMINAR OG PARALLELSESSIONER

På dette års konference er der læringsseminar og parallelsessioner i samme tidsramme. Du skal altså vælge enten et læringsseminar eller to parallelsessioner.

Læringsseminar 3: NETVÆRKSANALYSE – ET GODT GREB TIL AT EVALUERE NETVÆRK OG ALLIANCER (3 timer)

Chefkonsulent Kristine Als Velling og Konsulent Jesper Royberg, begge fra Pluss Leadership

Læringssminar 4: TAG STILLING I VILDE SITUATIONER: PÅ SPORET AF ETISKE PRINCIPPER FOR EVALUERING (3 timer)

Karen Ask, Chefkonsulent, Væksthusets Kompetencecenter.
Nikolai Weissert, Partner, Pluss Leadership.
Merete Watt Boolsen, emeritus Lektor, Københavns universitet
Jette Annasofia Lunding Toft, Chefkonsulent, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
Kirsten Bording Collins, Founder/Principal Accompaneur and Capacity-builder, Adaptive Purpose

PARALLELSIONER 9.00-10.20

Parallelsession 9: SOCIALE INVESTERINGER – EN LØSNING PÅ VILDE PROBLEMER OG HVORDAN EVALUERES DE?

Specialkonsulent Søren Skårhøj & konsulent Emil Overgaard Bruhn, Begge fra Den Sociale Investeringsfond.

Parallelsession 10:HVORDAN FØLGER MAN IMPLEMENTERINGEN AF EN KOMPLEKS REFORM? ERFARINGER FRA EVALUERINGEN AF DEN FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU)

Chefkonsulent Mia Uth Madsen og Seniorkonsulent Mathilde Hangaard – begge fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Parallelsession 11: EVALUERING AF PRODUKTIVITET OG KVALITET AF BEHANDLINGEN PÅ PSYKIATRISKE SENGEAFSNIT – METODEDESIGN OG PROCES DER KAN HÅNDTERE KOMPLEKSITETEN

Patientlogistik konsulent, Aske Skouboe og chef for målstyring og patientlogistik, Jacob Bille Krogh – begge fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Parallelsession 12: NY DIGITAL PLATFORM VIL GENERE DATA, SOM KAN SKÆRPE SAMSKABELSEN MELLEM KOMMUNE OG CIVILSAMFUND

Projektleder Mathilde Schaumburg-Müller, FriSe – Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark
Konsulent for frivillighed og samskabelse, Anders Probst-Jensen, Aarhus Kommune, Børn og Unge

PARALLELSESSIONER 10.40-12.00

Parallelsession 13: EVALUERING AF KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER I EN KOMMUNAL VIRKELIGHED

Afdelingsleder, Katrine Due, Enheden for Kriminalpræventive Indsatser, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Parallelsession 14: EFFEKTEVALUERING I EN OMSKIFTELIG KONTEKST

Senior Evalueringsøkonom, Anna Folke Larsen, ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed

Parallelsession 15: EVALUATORENS NÆSTEN-FÆRDIGE GUIDE TIL INDFLETTET EVALUERING I VILDE PROGRAMMER – ET ARBEJDE I PROCES

Leder Jais Brændgaard Heilesen og specialkonsulent Rikke Steensig – begge ansat ved Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Parallelsession 16: PRAKTISKE ERFARINGER MED EN SYSTEMORIENTERET TILGANG I FOLKESUNDHEDSARBEJDET

Charlotte Demant Klinker, Seniorforsker og Teamleder indenfor sundhedfremmeforskning ved Steno Diabetes Center, København.
Anders Blædel Gottlieb Hansen, Forsker, Det sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.
Helene Kirkegaard, Forkser, Steno Diabetes Center Copenhagen/ Aarhus Universitet.
Knud Ryom, Adjunk, Steno Diabetes Center Copenhagen/ Aarhus Universitet
Anne-Louise Bjerregaard, Steno Diabetes Center Sjælland.
Clara Heinze, Ph.d.- Studerende, Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen.
Rikke Hartmeyer, Post Doc, Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen.

12.00-13.00 Frokost

13.00-15.00: Paneldebat: vilde problemer – vild evaluering?

Vi runder konferencen af med en paneldebat mellem tre af landets skarpeste samfundsdebattører og aktører på evalueringsfeltet. Hver for sig og sammen vil de komme med bud på, hvad den aktuelle samfundsudvikling betyder for vores måde at tænke og arbejde med evaluering på. Hvordan ser fremtidens evalueringsfelt ud? Hvordan udvikler rollen som evaluator sig? Hvordan kan evalueringsbranchen bidrage til løsninger af samfundets og verdens vilde problemer?

Lektor på DPU, Steen Nepper Larsen – aktuel med bogen Evalueringsfeber og evidensjagt Vicecenterleder i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Mads Leth Jakobsen Direktør i SUS, Vibeke Normann Andersen

15.00-15.15: Tak for nu v. bestyrelsen