GENERALFORSAMLING 2012

Kære medlemmer

Vedhæftet finder I dagsordenen for Generalforsamlingen i Dansk EvalueringsSelskab 2012.

Eventuelle beslutningsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7. september 2012 og kan sendes på e-mail til Mette Bærentsen på sekretariat@danskevalueringsselskab.dk
eller pr. post til: Dansk EvalueringsSelskab, c/o Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, Fibigerstræde 1, 9220 Aalborg Øst.

Vi vil opfordre alle, der ønsker det til at stille op til bestyrelsen i Dansk EvalueringsSelskab i forbindelse med foreningens generalforsamling fredag den 21. september 2012 kl. 17.30.

Der skal vælges fem medlemmer til bestyrelsen.

Følgende udtræder af bestyrelsen og kan ikke genvælges:

  • Runa Bjørn, Center for Socialfaglig Udvikling, Aarhus Kommune
  • Mads Teisen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

På valg er:

  • Vibeke Normann Andersen, BDO Consulting
  • Bente Bjørnholt, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
  • Stinne Højer Matthisen, Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg:

  • Carsten Strømbæk Pedersen, Socialstyrelsen
  • Eva Pallesen, Copenhagen Business School
  • Malte Pihl, Center for Socialfaglig Udvikling, Aarhus Kommune
  • Niels Matti Søndergaard, Damvad
  • Elsa Tromborg, Gentofte Kommune

De, der ønsker at stille op til bestyrelsen, kan senest 10. september 2012 sende en mail med navn, institution og en kort beskrivelse af sig selv samt mål for bestyrelsesarbejdet til sekretariat@danskevalueringsselskab.dk.

Herefter vil der blive udarbejdet en liste over kandidater, som rundsendes til alle medlemmer.

Det er også muligt at stille op på selve dagen, selvom man ikke har indsendt en beskrivelse af sig selv.

Vi håber på stort fremmøde!

Bedste hilsner på vegne af bestyrelsen

Bente Bjørnholt