GENERALFORSAMLING 2016

Kære DES-medlemmer

Så nærmer årskonferencen 2016 sig, der i år afholdes på Comwell Kolding d. 9-10. september.

Generalforsamlingen med valg til bestyrelsen afholdes fredag den 9. september kl. 17.30-18.15.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Beslutningsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 29. august.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at møde op og høre formandens årsberetning samt gøre din stemme gældende i forhold til, hvem de nye medlemmer af bestyrelsen skal være.

Følgende nuværende medlemmer af bestyrelsen er:

 • Helle Hansen, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI
 • Hanne Søndergård Pedersen, KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
 • Katrine Iversen, KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
 • Andreas Hougaard, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Ditte-Lene Sørensen, Digitaliseringspolitisk sekretariat, Erhvervsstyrelsen
 • Anne Therese Schultz, Jobcenter Hillerød
 • Jesper Buchholdt Gjørup, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland
 • Julia Salado-Rasmussen, Aalborg Universitet
 • Stine Rauff Bommersholdt, Rambøll
 • Thomas Bredgaard, Aalborg Universitet
 • Malene Arnfast Bruun, Enheden for velfærdsteknologi, Københavns Kommune

Ikke på valg, fortsætter:

 • Ditte-Lene Sørensen, Digitaliseringspolitisk sekretariat, Erhvervsstyrelsen
 • Anne Therese Schultz, Jobcenter Hillerød
 • Jesper Buchholdt Gjørup, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland
 • Julia Salado-Rasmussen, Aalborg Universitet
 • Stine Rauff Bommersholdt, Rambøll
 • Katrine Iversen, KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

På valg, men genopstiller:

 • Hanne Søndergård Pedersen, KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
 • Helle Hansen, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI
 • Andreas Hougaard, Danmarks Evalueringsinstitut

Har siddet i én periode og genopstiller ikke:

 • Thomas Bredgaard, Aalborg Universitet

Følgende medlemmer af bestyrelsen har siddet i to perioder, og kan dermed ikke genopstille:

 • Malene Arnfast Bruun, Enheden for velfærdsteknologi, Københavns Kommune

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, vil vi opfordre dig til at sende en tilkendegivelse til des@kora.dk. Der vil naturligvis også være mulighed for at opstille på selve dagen.

Dagsorden

Årsregnskab 2015

Budget for 2017

Referat

Formandens beretning

Vi håber på stort fremmøde!