GENERALFORSAMLING 2015

Kære DES-medlemmer

Så nærmer årskonferencen 2015 sig, der i år afholdes på Comwell Kolding d. 27. – 29. august.

Generalforsamlingen med valg til bestyrelsen afholdes fredag den 28. august kl. 17.30-18.15.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Grundet den sene indkaldelse skal beslutningsforslag være bestyrelsen i hænde 5 dage før generalforsamlingen – mod normalt to uger før.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at møde op og høre formandens årsberetning samt gøre din stemme gældende i forhold til, hvem de nye medlemmer af bestyrelsen skal være.

Følgende nuværende medlemmer af bestyrelsen er:

 • Niels Matti Søndergaard
 • Hanne Søndergård Pedersen, KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
 • Malene Arnfast Bruun, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen Koncernservice
 • Alvaro Arriagada, Aarhus Kommune
 • Andreas Hougaard, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Aske Scott Graulund, Socialstyrelsen, Dokumentation & Metode
 • Ditte-Lene Sørensen, Digitaliseringspolitisk sekretariat, Erhvervsstyrelsen
 • Helle Hansen, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI
 • Katrine Iversen, KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
 • Kaveh Shamshiri-Petersen, Business Akademi
 • Trine Lolk Haslam, Forskning- og Udvikling, UCN

Ikke på valg, fortsætter:

 • Hanne Søndergård Pedersen, KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
 • Malene Arnfast Bruun, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen Koncernservice
 • Helle Hansen, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI
 • Andreas Hougaard, Danmarks Evalueringsinstitut

På valg, men genopstiller:

 • Katrine Iversen, KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
 • Ditte-Lene Sørensen, Digitaliseringspolitisk sekretariat, Erhvervsstyrelsen

Har siddet i én periode og genopstiller ikke:

 • Alvaro Arriagada, Aarhus Kommune
 • Aske Scott Graulund, Socialstyrelsen, Dokumentation & Metode
 • Kaveh Shamshiri-Petersen, Business Akademi

Følgende medlemmer af bestyrelsen har siddet i to perioder, og kan dermed ikke genopstille:

 • Niels Matti Søndergaard
 • Trine Lolk Haslam, Forskning- og Udvikling, UCN

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, vil vi opfordre dig til at sende en tilkendegivelse til des@kora.dk. Der vil naturligvis også være mulighed for at opstille på selve dagen.

Dagsorden

Forslag til vedtægtsændring og kontingentstigning

Årsregnskab 2014

Budget for 2015

Referat

Formandens beretning

Vi håber på stort fremmøde!