GENERALFORSAMLING 2017

Formandens beretning

Årsregnskab 2016

Budget 2018

Forslag om vedtægtsændring

Referat fra DES generalforsamling 2017

Kære DES-medlemmer

Så nærmer Årskonferencen 2017 sig, der i år afholdes på Comwell Kolding den 15.-16. september.

Generalforsamlingen med valg til bestyrelsen afholdes fredag den 15. september kl. 17.30-18.15.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at møde op og gøre sin stemme gældende i forhold til, hvem de nye medlemmer af bestyrelsen skal være. Derudover får du mulighed for at give dine input til, hvad bestyrelsen skal fokusere på det kommende år.

Beslutningsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. september.

Derudover er der på generalforsamlingen valg til den nye bestyrelse. Som bestyrelsesmedlem får du en unik mulighed for at sætte præg på årskonferencen samt de øvrige aktiviteter, som afholdes i regi af Dansk Evalueringsselskab. Du får desuden mulighed for at arbejde sammen med kompetente kollegaer fra alle dele af evalueringsverdenen, om det vi er fælles om at have interesse i – evalueringer.

Nederst på denne side kan du finde dagsordenen for generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændring samt formandens beretning.

Følgende nuværende medlemmer af bestyrelsen er:

 • Helle Hansen, VIVE -Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
 • Hanne Søndergård Pedersen, VIVE -Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
 • Katrine Iversen VIVE -Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
 • Andreas Hougaard, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Ditte-Lene Sørensen, Digitaliseringspolitisk sekretariat, Erhvervsstyrelsen
 • Anne Therese Schultz, Jobcenter Hillerød
 • Jesper Buchholdt Gjørup, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland
 • Julia Salado-Rasmussen, Aalborg Universitet
 • Jacob Brauner Jørgensen, Region Hovedstaden
 • Martin Bæksgaard Jakobsen, Oxford Research

Følgende medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg og fortsætter:

 • Hanne Søndergård Pedersen, VIVE -Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
 • Andreas Hougaard, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Jacob Brauner Jørgensen, Region Hovedstaden
 • Martin Bæksgaard Jakobsen, Oxford Research

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg og genopstiller:

 • Anne Therese Schultz, Jobcenter Hillerød

Følgende medlem af bestyrelsen har siddet i en periode, men genopstiller ikke:

 • Jesper Buchholdt Gjørup, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland
 • Julia Salado-Rasmussen, Aalborg Universitet

Følgende medlem af bestyrelsen har siddet i tre år, men fortsætter ikke:

 • Helle Hansen, VIVE -Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Følgende medlemmer af bestyrelsen har siddet i to perioder og kan dermed ikke genopstille:

 • Ditte-Lene Sørensen, Digitaliseringspolitisk sekretariat, Erhvervsstyrelsen
 • Katrine Iversen, VIVE -Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, vil vi opfordre dig til at sende en tilkendegivelse til des@kora.dk. Der vil naturligvis også være mulighed for at opstille på selve dagen.