GENERALFORSAMLING 2018

Dagsorden 2018

Formandens beretning 2018

DES budget 2018

Generalforsamling 2018 referat

Kære DES-medlemmer

Så nærmer Dansk Evalueringsselskabs årskonference 2018 sig. Igen i år holder vi konferencen på Comwell Kolding den 13.-15. september.

Generalforsamlingen med valg til bestyrelsen afholdes fredag den 14. september kl. 17.30-18.15.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Derfor vil Bestyrelsen opfordre dig til at møde op og gøre din stemme gældende i forhold til, hvem de nye medlemmer af bestyrelsen skal være. Derudover får du mulighed for at give dine input til, hvad bestyrelsen skal fokusere på det kommende år.

Beslutningsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. september.

Samtidig er der på generalforsamlingen valg til den nye bestyrelse. Som bestyrelsesmedlem får du unik mulighed for at sætte præg på årskonferencen samt de øvrige aktiviteter, som afholdes i regi af Dansk Evalueringsselskab. Du får desuden mulighed for at arbejde sammen med kompetente kollegaer fra alle dele af evalueringsverdenen, om det vi har en fælles interesse i – evalueringer.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, vil vi opfordre dig til at sende en tilkendegivelse til des@vive.dk. Der vil naturligvis også være mulighed for at opstille på selve dagen.

Nederst på denne side kan du finde dagsordenen for generalforsamlingen, formandens beretning samt budgettet for 2019.

FØLGENDE NUVÆRENDE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN ER:

 • Andreas Hougaard, Danmarks Evalueringsinstitut (formand)
 • Jacob Brauner Jørgensen, Region Hovedstaden (næstformand)
 • Anne Therese Schultz, Jobcenter Hillerød (kasserer)
 • Anne Mette Hansen, Aarhus Kommune
 • Hanne Søndergård Pedersen, VIVE -Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
 • Kristine Als Velling, Københavns Professionshøjskole
 • Malene Skov Dinesen, Ineva
 • Martin Bæksgaard Jakobsen, Oxford Research
 • Mett Marri Lægsgaard, DEFACTUM Region Midtjylland
 • Mikkel Nedergaard, Bikubenfonden
 • Tine Hjernø Lesner, Socialstyrelsen

FØLGENDE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN ER IKKE PÅ VALG OG FORTSÆTTER:

 • Anne Mette Hansen, Aarhus Kommune
 • Kristine Als Velling, Københavns Professionshøjskole
 • Malene Skov Dinesen, Ineva
 • Mett Marri Lægsgaard, DEFACTUM Region Midtjylland
 • Mikkel Nedergaard, Bikubenfonden
 • Tine Hjernø Lesner, Socialstyrelsen

FØLGENDE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN ER PÅ VALG OG GENOPSTILLER:

 • Jacob Brauner Jørgensen, Region Hovedstaden (næstformand)
 • Martin Bæksgaard Jakobsen, Oxford Research

Følgende medlem af bestyrelsen har siddet i tre år, men fortsætter ikke:

 • Anne Therese Schultz, Jobcenter Hillerød (kasserer)

FØLGENDE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN HAR SIDDET I TO PERIODER OG KAN DERMED IKKE GENOPSTILLE:

 • Andreas Hougaard, Danmarks Evalueringsinstitut (formand)
 • Hanne Søndergård Pedersen, VIVE -Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd