Årskonference 2019

Evaluatorpositioner før og nu

Ved konferencen i 2019 vil vi gerne gøre status over udviklingen i de forgangne år, men også kigge fremad og ændre lidt på konferencens format.

Evalueringsfeltet har bevæget sig gennem en række bølger og er blevet et fænomen, der indgår som en fast del af praksis i både offentlige og private organisationer. Senest har der bl.a. været fokus på, at den professionelle evaluator bør kunne indtage forskellige positioner, være i stand til at svare på mange typer af evalueringsspørgsmål, og at etiske overvejelser bør være centrale i arbejdet med evaluering.

Vi har inviteret Stewart I. Donaldson som keynote speaker til året konference. Han er fortaler for, at evaluering tilstræber en ”platinum standard” som afløser af RCT som ”gold standard”. Ved platinum standard forstås en velfunderet metodepluralitet, hvor evaluatorer skal forstå feltet og anvende metoder ud fra en tværdisciplinær tilgang, og hvor evalueringsspørgsmålet afgør tilgangen. Donaldson lægger op til at evaluatorpositionen antager et kritisk realistisk udgangspunkt, som giver anledning til at bevæge sig på tværs af skellet mellem kvantitative og kvalitative tilgange.

Med dette afsæt ønsker vi at indbyde til bidrag, som forholder sigtil eller illustrerer forskellige evaluatorpositioner. De kan fx anskues historisk, etisk, metodisk, videnskabsteoretisk eller professionelt og kan omhandle evaluatorens position, for eksempel som forsker, forandringsagent, beslutningstager, konsulent, advokat, tekniker eller underviser.

På årskonferencen 2019 håber vi at kunne målrette oplæggene endnu mere ved at kunne programsætte læringsseminarer og parallelsessioner inden for følgende spor: øvelse i at træne metoder, udveksling af viden på højeste faglige niveau, kritisk refleksion over egen praksis samt debat om evalueringens rolle.

Som noget nyt tilbyder vi også muligheden for forskningsfagligt peer review på fremsendte abstracts til de deltagere, som ønsker at indgå i paper sessions.

Sidste frist for indsendelse af abstract er den 25. februar. Se Call for abstract for nærmere beskrivelse.

Svar på om abstract er accepteret meddeles senest den 1. april.

Konferencen bliver i år holdt onsdag den 4. til fredag den 6. septemberpå Comwell i Kolding. Der er endnu ikke åbent for tilmelding, men du kan løbende finde mere information på www.des.dk eller ved at tilmelde dig Dansk Evalueringsselskabs gruppe på LinkedIn.