Årskonference 2019

Evaluatorpositioner før og nu

VELKOMST OG TEMA

Bestyrelsen byder velkommen til Årskonferencen 2019. Årskonferencen og de professionelle læringsseminar afholdes onsdag d. 4. september til fredag d. 6. september 2019.

Temaet for konferencen er “EVALUATORPOSITIONER FØR OG NU”.

Ved konferencen i 2019 vil vi gerne gøre status over udviklingen i de forgangne år, men også kigge fremad og ændre lidt på konferencens format.

Evalueringsfeltet har bevæget sig gennem en række bølger og er blevet et fænomen, der indgår som en fast del af praksis i både offentlige og private organisationer. Senest har der bl.a. været fokus på, at den professionelle evaluator bør kunne indtage forskellige positioner, være i stand til at svare på mange typer af evalueringsspørgsmål, og at etiske overvejelser bør være centrale i arbejdet med evaluering.

Vi har inviteret Stewart I. Donaldson som keynote speaker til årets konference. Han er fortaler for, at evaluering tilstræber en ”platinum standard” som afløser af RCT som ”gold standard”. Ved platinum standard forstås en velfunderet metodepluralitet, hvor evaluatorer skal forstå feltet og anvende metoder ud fra en tværdisciplinær tilgang, og hvor evalueringsspørgsmålet afgør tilgangen. Donaldson lægger op til, at evaluatorpositionen antager et kritisk realistisk udgangspunkt, som giver anledning til at bevæge sig på tværs af skellet mellem kvantitative og kvalitative tilgange.

Vi har desuden inviteret Olaf Rieper og Carsten Strømbæk Pedersen til at stille op til et fælles oplæg om evaluering og evaluatorpositioner gennem tiderne. De to holdt et lignende oplæg på årskonferencen i 2009, og de vil nu gøre status og reflektere over udviklingen set fra forskellige positioner.

Endelig har vi bedt Rasmus Willig om at runde konferencen af, med et oplæg om evalueringskulturens vrangsider. Glæd jer til at afslutte årskonferencen med et tankevækkende oplæg, der går lidt kritisk til evalueringsfeltet, og måske ansporer os til at kaste et nyt blik på vores praksis.

I vores call for abstracts har vi indbudt til bidrag, som forholder sig til eller illustrerer forskellige evaluatorpositioner. Vi har modtaget en række meget spændende abstracts, og har sammensat et alsidigt program.

Deltagerne på DES-konferencen er evalueringsmæssigt på forskellige niveauer, fra begyndere til erfarne. Bestyrelsen vil gerne sikre, at der udbydes læringsseminarer og parallelsessioner, der er relevante for alle profiler. På årskonferencen 2019 tilbydes derfor læringsseminarer og parallelsessioner inden for følgende spor:

  • Øvespor (Ø): Her får konferencens deltagere mulighed for at træne metoder og gøre sig erfaringer med disse.
  • Det avancerede spor (A): Her indbyder vi til udveksling på højeste faglige niveau om seneste resultater og tendenser inden for evalueringsdisciplinen
  • Erfaringsudvekslingsspor (E): Her indbyder vi til kritisk refleksion om egen praksis. Hvilke fejl har du gjort værdifulde erfaringer af, og hvordan har det influeret din praksis?
  • Debatspor (D): Evalueringens rolle og bidrag i den offentlige og politiske samtale

Alle abstracts i programmet er markeret med Ø, A, E eller D for at angive, hvilket spor de hører til.

Endelig har vi, som noget nyt, tilbudt muligheden for forskningsfagligt peer review på fremsendte abstracts til de deltagere, som ønsker at indgå i paper sessions. Paper sessions indgår i torsdagens program.

Dansk Evalueringsselskab er ved årsskiftet blevet momsregistreret efter anbefaling fra selskabets revisor. Priserne på konferencen er derfor pålagt moms. Momsen kan imidlertid løftes både af private og offentlige organisationer, hvormed ændringen ikke bør være til ulempe for deltagerne. Betaler du konferencen privat eller er du en del af en organisation, der ikke kan løfte momsen kan der søges dispensation for merudgiften ved at kontakte sekretariatet på des@ineva.dk.

Vi ønsker alle en spændende og udbytterig konference!

På vegne af bestyrelsen

Jacob Brauner Jørgensen

Formand for DES

Tilmeld dig konferencen her. 

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Konferencen afholdes 4. til 6. september 2019 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1 i Kolding 6000. Tilmeldingsfristen er den 1. august 2019.

Du kan som medlem af Dansk Evalueringsselskab (DES) deltage i konferencen til reduceret pris. Med – lemskabet kan både tegnes personligt eller som firma/institution. Prisen er 900 kr. plus moms pr. år for et personligt medlemskab og 4.500 kr. plus moms pr. år for et firma-/institutionsmedlemskab.
Blev medlem her: http://danskevalueringsselskab.dk/medlemsskab/bliv-medlem

Prisen for deltagelse i konferencen inklusiv forplejning og konferencemiddag eksklusiv overnatning er:

 

Medlemmer af DES Ikke medlemmer af DES
Læringsseminar (ons) 2000 kr. plus moms 2500 kr. plus moms
Hovedkonferencen (tors-fre) 3550 kr. plus moms 4300 kr. plus moms
Læringsseminar og konference (ons-fre) 4800 kr. plus moms 6000 kr. plus moms

 

Tilmelding til konferencen og de professionelle læringsseminarer sker elektronisk via et link på vores hjemmeside: http://danskevalueringsselskab.dk/

Det maksimale antal deltagere i de enkelte seminarer og sessioner er begrænset, og tilmeldinger registreres efter »først-til-mølle-princippet«.

Vær opmærksom på, at priserne er uden overnatning, som du selv skal sørge for. Der er mulighed for at overnatte på konferencehotellet. Det er dog vigtigt at bestille hurtigst muligt og markere ’DES’ ved bestillingen. Prisen er 945 kr. for enkeltværelse og 1245 kr. for dobbeltværelse. Du kan booke overnatning ved at kontakte Comwell Kolding på +45 7634 1100 eller via hotel.kolding@comwell.dk.