FREDAG 14. SEPTEMBER

09.00-10.00 MORGENMADSBUFFET OG REGISTRERING

(For dem, der ikke har deltaget i læringsseminarer torsdag)

10.00-10.15 VELKOMST

10.15-11.30 PLENUM 1

Evaluative Thinking: A Compass to Navigate the Future Landscape of Evaluation

Tom Archibald, Assistant Professor/Extension Specialist, Virginia Tech

11.30-11.45 PAUSE

11.45-12.45 PARALLELSESSION 1

Parallelsession 1A: Filantropi og evaluering

Katja Teilmann, sekretariatsleder, Den A.P. Møllerske Støttefond – det sociale initiativ

Parallelsession 1B: Bedre indsatsmodeller og implementeringsgreb på velfærdsområderne via større fokus på implementeringsevaluering

Karna Kühnell Gautier, chefkonsulent og partner, DISCUS
Peder Gaarde Fisker, Senior Manager, Epinion

Parallelsession 1C: Rigsrevisionen og metaevalueringer

Emil Thylin, specialkonsulent, Rigsrevisionen
Niels Dyhrberg-Nørregaard, specialkonsulent, Rigsrevisionen

Parallelsession 1D: Hvordan kan vi som evaluatorer være medskabere af tværgående samskabelsesprocesser i en kommunal kontekst?

Pernille Falslund Nielsen Møldrup, udviklingskonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune

Parallelsession 1E: Levedygtigt kvalitetsarbejde med afsæt i agilt og samskabende udviklingsforløb

Oplægsholdere: Sanya Gertsen Pedersen, uddannelseskonsulent, Københavns Professionshøjskole
Maj BustedVestergaard, AC-fuldmægtig, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

12.45-13.45 FROKOST OG CHECK-IN PÅ HOTELLET

13.45-14.45 PLENUM 2

Generation Z i fremtidens evalueringslandskab

Tanja Hall, generationsforsker, Fremtidsfabrik.dk
Jonas Rygaard, interaktionsdesigner & spindoktor, Fremtidsfabrik.dk

14.45-15.00 PAUSE

15.00-16.00 PARALLELSESSION 2

Parallelsession 2A: Forandringsteori for viderekomne

Mikkel Møldrup-Lakjer, fuldmægtig, Socialstyrelsen

Parallelsession 2B: Den nye evaluatorrolle – muligheder og udfordringer. Et praksiseksempel fra Københavns Kommune

Kamilla Damgaard, specialkonsulent, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Parallelsession 2C: “Videnskabende Netværk” som en vej til en mere evaluativ, data- og vidensinformeret hverdagspraksis

Kirsten Overgaard, specialkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

Parallelsession 2D: Viden om viden i politiske beslutninger

Søren Bøllingtoft Knudsen, fuldmægtig, Erhvervsministeriet

Parallelsession 2E: Hvorfor evaluerer vi ikke medarbejdere på samme måde som ledere? Fremtidens adfærdsevalueringer går tættere på kravene til både medarbejdere og ledere

Stephanie Bäckström, cand.psych. og partner, LEAD – enter next level

Parallelsession 2F: Walk and talk: Vi går en tur og drøfter pointer fra dagens keynotes og parallelsessioner

Andreas Hougaard, seniorkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut

16.00-16.15 PAUSE

16.15-17.15 PLENUM 3

Trends, dilemmaer og muligheder i evalueringspraksis

Leon Lerborg, selvstændig konsulent, ph.d.-stipendiat, Copenhagen Business School

17.15-17.30 PAUSE

17.30-18.15 GENERALFORSAMLING

18.15-18.45 PAUSE

18.45-19.30 VELKOMSTDRINK

19:30 KONFERENCEMIDDAG OG -FEST