LØRDAG 15. SEPTEMBER

09.00-10.00 PARALLELSESSION 3

Parallelsession 3A: The missing factor i evaluering – motivation

Lars Skytte Petersen, chefkonsulent, Partner, DECIDE

Parallelsession 3B: Rollen som intern evaluator

Niels Peter Mortensen, specialkonsulent, Socialforvaltningen, Københavns Kommune
Jais Heilesen, chefkonsulent, Børne og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Parallelsession 3C: Lovende praksis på det specialiserede socialområde

Volkan Yücel, fuldmægtig, Socialstyrelsen

Parallelsession 3D:  Kan man filme en evaluering? Og kan en evaluering også være en film?

Ingeborg Kragegaard, udviklingskonsulent, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Parallelsession 3E: Evaluering af egne aktiviteter i praksis

Anne Sofie Mørk Puggaard, udviklingskonsulent, Nord-KAP – Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland
Maj-Britt Winther, specialkonsulent, Nord-KAP – Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland

10.00-10.15 PAUSE

10.15-11.15 PARALLELSESSION 4

Parallelsession 4A: Erfaringer med udviklingsevaluering

Stefan Brendstrup, chefkonsulent, Pluss Leadership A/S

Parallelsession 4B: Datavisualisering i en evalueringskontekst

Amalie Agerbæk, evalueringskonsulent, INEVA
Ditte-Marie Tehrani, evalueringskonsulent, INEVA

Parallelsession 4C: Når rekvirerede evalueringer skaber værdi – også for evaluanden

Claus Rebien, chefkonsulent, ph.d., COWI
Steffen Røjskjær, udviklingsleder, Ringgården

Parallelsession 4D: Progressionsmåling – Validitet og udbytte af at indføre BIPs progressionsmålingsredskab

Tea Dyekjær, analyseleder, HKI – Hans Knudsen Instituttet

Parallelsession 4E: Fremtidens evalueringsproces: Sociale medier som evalueringsmetode – hvornår og hvordan kan de bruges?

Nicole Baandrup Nielsen, ledelseskonsulent, LEAD – enter next level

11.15-11.30 PAUSE

11.30-12.30: PLENUM 4

Velfærdsudvikling efter evidensbølgen

Leif Tøfting Kongsgaard, forsker, faglig leder, Væksthuset
Morten Hulvej Rod, forsker, centerchef, Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge

12.30 FROKOST (GRAB-AND-GO)