Parallelsession 3A

Evaluering i offentlighedens søgelys – en case om evaluering af Medicinrådet (E+D)

Rikke Lynge Storgaard, vicedirektør, Oxford Research
Nete Krogsgaard Niss, chefanalytiker, Oxford Research

 

“Evalueringen af Medicinrådet må ikke jaskes igennem” – sådan lød en af de mange overskrifter om evalueringen, inden vi overhovedet var gået i gang. Mange aktører havde allerede en klar holdning til Medicinrådets arbejde, og hvad Medicinrådet gjorde godt og skidt. Imens vi gennemførte evalueringen, lavede en journalist en “alternativ evaluering”.

Hvilken position står man I, når man laver en evaluering i offentlighedens søgelys? Hvordan forholder man sig objektivt, når holdninger flyver rundt om ørerne på en?

I oplægget vil vi fortælle om, hvad vi gjorde undervejs for at tage hensyn til den bevågenhed, som evalueringen blev gennemført i, herunder forskellige metodevalg og hensynet til en høj grad af gennemsigtighed. Vi vil også fortælle om, hvordan det så gik og hvad vi har lært af det.

PRÆSENTATION