Parallelsession 3B

Når effekterne udebliver – om evaluators rolle i et effektstudie, der ikke fandt nogen effekter (D)

Helle Hansen, senioranalytiker, VIVE
Robin Vickery, projektchef, Copenhagen Dome – Videnscenter for socialøkonomi

 

I et RCT studie blev effekten af Feedback Informed Treatment (FIT) undersøgt i Københavns Kommune. Studiet fandt ingen effekter på de udvalgte outcomemål. Hvordan forholder man sig som evaluator til dette resultat i samarbejdet med praktikerne, der arbejder med FIT? Og som fortsat ønsker at arbejde med FIT?

På sessionen fortæller den forskningsansvarlige og den implementeringsansvarlige om deres erfaringer med studiet. Vi diskuterer de metodiske og praktiske udfordringer ved at gennemføre studiet. Samarbejdet i krydsfeltet mellem forskning og praksis og forudsætningerne for at det lykkes. Og så diskuterer vi nulresultatet – hvad kan og bør det betyde for det videre arbejde med FIT?

PRÆSENTATION