Parallelsession 3C

One size does not fit all – værdien af kortlægning på skole-og dagtilbudsområdet (D)

Jesper Læborg, evalueringskonsulent, UCN act2learn
Vivi Fog Wogensen, evalueringskonsulent, UCN act2learn

 

Mangler du inspiration til, hvordan du som evaluator kan arbejde med procesfacilitering og kortlægning? Og kunne du tænke dig at få inspiration til, hvordan du som evalueringsenhed i en større organisation kan ændre en kultur til at være mere evaluerende gennem samarbejdet på tværs i organisationen? Så skal du melde dig til denne session.

Du vil få indblik i, hvordan UCN i to tilfælde har arbejdet med kortlægning, med afsæt i den lokale kontekst hos de enkelte skoler og dagtilbud. Kortlægningerne har taget udgangspunkt i tankerne bag anvendelsesteori og transfer.

Der er blevet lagt vægt på, at det, der sker i før-fasen, har stor indflydelse på gennemførelsen af kortlægningen samt de efterfølgende kompetenceudviklingsforløb. Derfor er der blevet arbejdet med et procesredskab med inspiration fra programteori.

PRÆSENTATION