Parallelsession 3E

Fejltagelser i evaluering (D+E)

Malene Dinesen, indehaver og chefkonsulent, Ineva
Jacob Brauner Jørgensen, specialkonsulent/teamleder, Region Hovedstaden
Martin Bæksgaard Jakobsen, chefanalytiker, Oxford Research

 

Evaluatorens arbejde indeholder måske i højere grad end meget andet muligheden for at begå væsentlige fejl, fordi et kerneaspekt i evalueringsarbejdet er at arbejde på ukendt grund og vurdere og træffe beslutninger med store konsekvenser. Når et projekt er færdigt, så er det ukendte blevet kendt, og man kan i bagklogskabens ulideligt klare lys se, at en anden tilgang ville være bedre. Måske skal vi i fremtiden i endnu højere grad kunne angribe flere typer undersøgelsesspørgsmål, og begå os i ukendt farvand med risiko for at begå fejl. Her handler det om at være egne begrænsninger bevidst og at sørge for, at fejl er noget man lærer af. Med dette udgangspunkt vil vi derfor tage fat i egne fejltagelser til skræk og advarsel for andre.

PRÆSENTATION – DEL 1

PRÆSENTATION – DEL 3