PLENUM 3

Evalueringskulturens vrangsider

Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet samt leder af Center for offentlige og privatansattes ytringsfrihed

 

Rasmus Willig har bl.a. skrevet Til forsvar for kritikken (2007), Kritikkens U-vending (2013) og Afvæbnet kritik. (2016). Rasmus vil holde oplæg om evalueringskulturens vrangsider. Hans påstand er, at evalueringer hviler på formlen for kritik, og at evalueringer er med til at etablere en tavshedskultur, hvor institutioner og organisationer forsøger at undgå kritik – og hvor kritik bliver et kontrolmiddel og ikke en mulighed for at rette op på fejl eller mangler. Glæd jer til at afslutte årskonferencen med et tankevækkende oplæg, der går lidt kritisk til evalueringsfeltet, og måske ansporer os til at kaste et nyt blik på vores praksis.

PRÆSENTATION