Parallelsession 3D

AFLYST

Fra USA til Danmark med kufferten pakket til al slags vejr: kvalitative metoder, forandringsledelse, RCT-design og system forandring (A)

Nina Middelboe, programleder, ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed

 

ROCWOOL Fondens Interventionsenhed har gennemført en adaption af et amerikansk program i tæt samspil med programudvikleren, målgruppen i dansk kontekst og eksperter fra praksis i danske kommuner og forskere. Efter en grundig oversættelsesproces er et kontrolleret lodtrækningsforsøg nu i gang i syv kommuner – og ambitionen er national skalering, hvis der er positive effekter.

Undervejs på denne rejse har den evaluative tænkning givet forskellige bidrag, som vi vil fortælle om på sessionen. Dette gennem brug af antropologiske kvalitative metoder, via service design og mindre skala afprøvninger med tilhørende grundige mixed-methods-evaluering. Den aktuelle impactevaluering er designet, så effekter kan følges på kort, mellemlang og længere sigt.