Seminar 10

Evaluering Gentænkt! – Hvad kan vi lære af de selvledende og non-hierarkiske organisationer, når vi skal evaluere? (Ø)

Katrine Copmann Abildgaard, evalueringskonsulent, AGORA
Sune Hansen, organisations- og medarbejderudviklingskonsulent, AGORA

 

I lederløse og non-hierarkiske organisationer er ansvaret for at initiere evalueringsprocesser flyttet fra lederniveau til medarbejderniveau. Hvad kan vi lære af disse organisationsformer i forhold til måden, vi både tænker og gennemfører evalueringer i dag? Hvordan kan denne “gentænkning af evaluering” være med til at skabe evalueringer, der udspringer fra praksis og ikke fra en ledelse eller ydre krav? Hvad sker der med motivation og ejerskab, når medarbejdere selv definerer evalueringen ud fra formål eller behov? Hvilke metoder kan sættes i spil, når vi taler om tilgængelige og transparente data for ALLE medlemmer i en organisation, borgerne eller kunden?

På seminaret vil vi udfolde disse spørgsmål gennem cases og erfaringer fra praksis samt drøfte de etiske overvejelser og dilemmaer i forhold frisættelsen, fagligheden og måden vi tænker evaluering i dag.

PRÆSENTATION