Seminar 3

Analyse af kvalitative data (heldagsseminar) (Ø)

Mia Lange, chefkonsulent, EVA
Thea Nørgaard Dupont, seniorkonsulent, EVA

Teknikker og metoder til indsamling af kvalitative data er relativt velbeskrevne, men arbejdet med analyse af kvalitative data har i højere grad karakter af at være black box. Dette kan være med til at bestyrke en traditionel kritik af kvalitative studier som usystematiske og afhængige af øjnene, der ser. På dette læringsseminar bliver du først og fremmest skarpere på, hvordan du kan gennemføre en systematisk analyseproces, der skaber rum for kreativitet og bidrager til at skabe solide fund. Du bliver også indført i principper bag kriteriebaseret kvalitativ sampling, og du får idéer til, hvordan du kan formidle dine kvalitative resultater uden at kvantificere eller gå på kompromis med datamaterialets kompleksitet. På læringsseminaret har vi primært fokus på analyse af interviewdata.

PRÆSENTATION