Seminar 9

Interaktiv datavisualisering som effektiv ledelsesinformation – greb til kvantitativ afrapportering (Ø)

Jacob Jensen, analysechef, Den Strategiske Analyseenhed, SDU

 

Beslutningstagere drukner i evalueringer, opgørelser, statusnotater og analyserapporter. Det betyder, at gode analytiske pointer ikke står tilstrækkelig klart frem i beslutnings- og vurderingsgrundlag. Ved at arbejde med webbaserede interaktive præsentationer med datavisualisering træder de analytiske pointer tydeligere og nemt tilgængeligt frem, hvilket gør ledelsen analytisk nysgerrige og analytisk kompetente. Stilles samme præsentationer til rådighed for organisationen skabes transparens, databaseret videndeling og organisationens analytiske kapacitet øges.

Læringsseminaret gennemgår de grundlæggende principper for effektiv datavisualisering med konkrete eksempler, og undervejs prøver deltagerne selv kræfter med principperne.

PRÆSENTATION