Seminar 5

Mere effektfuld formidling af evalueringsresultater? Vend det meste på hovedet! (Ø)

Morten Greve, chefkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland
Jens Thusgaard Hørlück, chefkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 

God mundtlig formidling er ofte den bedste vej fra evalueringsviden til værdiskabelse via nye, virksomme handlemønstre. Man kan ad denne vej nå flere tilhørere. Man kan samtidig bedre nå dem som hele mennesker, ikke blot som pandelapper – og dét er vejen til engagement og forståelse, viser hjerne- og adfærdsforskningen. Læringsseminaret udgør et forsøg på at tage denne udfordring op. Det introducerer deltagerne til en opskrift på effektfulde mundtlige oplæg, som trækker på den aktuelle litteratur om emnet. Undervejs kommer vi ind på formidling af både kvantitativt og kvalitativt evalueringsindhold. Vi kommer til at arbejde med redskaber, der kan understøtte en bedre arbejdsgang, med udgangspunkt i deltagernes egne cases. Det er ambitionen, at deltagerne skal gå fra seminaret med konkrete metoder og redskaber.

PRÆSENTATION