Seminar 6

Evaluering 101 – En introduktion til vidensinformeret praksis (Ø)

Amalie Agerbæk, seniorkonsulent, Ineva
Christian Gjernø Astrup, evalueringskonsulent, Ineva

 

Et hovedformål med evaluering er at understøtte og sikre vidensinformeret praksis, hvor valg og beslutninger træffes på baggrund af etableret viden og data. Som eksterne evaluatorer har vi gjort os forskellige erfaringer med dette og netop denne erfaring danner fundamentet for læringsseminaret. Seminaret tager således udgangspunkt i grundtankerne bag begrebet om vidensinformeret praksis og i dette perspektiv fremstilles evaluering som håndværk og disciplin med konkrete eksempler. Deltagerne føres gennem konkrete evalueringsgreb i det forandringsteoretiske arbejde, fx anvendelse af antagelser, forståelse for kontekster og mekanismer samt identificering af efterspørgsel og dertilhørende dataindsamlingsmetoder. Derudover lægges op til snak og diskussion ud fra deltagernes egne ståsteder.

PRÆSENTATION