Seminar 2

Værdien af antropologisk evaluering (heldagsseminar) (Ø)

Iben Saxe, projektchef, antropolog, Gemeinschaft

Hvis evalueringer skal skabe reel værdi, må de gennemføres med en oprigtig nysgerrighed. Det kræver, at vi ikke på forhånd har bestemt os for, hvordan den ‘verden’, som evalueres, hænger sammen. Antropologiens tilgang er netop en oplagt måde at frembringe denne type værdifulde indsigter.

På dette seminar får du indblik i og praksiserfaring med brugen af antropologisk evaluering. Vi arbejder med observation, interviewteknik, etnografisk nysgerrighed og hvordan, der kan træffes kvalificerede beslutninger på baggrund heraf.

Læringsseminaret er målrettet ledere og medarbejdere i offentlige organisationer, der ønsker indsigt i og erfaring med antropologisk evaluering, som bl.a. kan bruges i forbindelse med udførelse af pilot-evalueringer og indkøb af ekstern antropologisk evalueringsrådgivning.

PRÆSENTATION