Seminar 4

Kan man evaluere kvaliteten af dagtilbud i Danmark – og hvordan? (Ø)

Helene Lykke Bering, konsulent, UCN act2learn
Trine Haslam, konsulent, UCN act2learn

 

Kvalitet er et udfordrende begreb, da det er relativistisk, objektivt, universelt og kontekstafhængig. Når vi alligevel vælger at arbejde med kvalitet som begreb, bunder det i, at forskningsfelter som tidlig barndom, evalueringsforskning og institutionsforskning allerede bidrager med forskellige udgaver og forståelser af kvalitet. Dertil kommer om kvalitet overhovedet måles/evalueres – og i så fald hvordan? På dette læringsseminar arbejdes med to metoder til evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud, hhv. dialog- og evalueringsværktøjet KVALID samt forsknings- og analyseredskabet ECERS 3. Selvom disse tilgange er udviklet til dagtilbudsområdet, vil der være mulighed for at drøfte, hvordan principperne for arbejdet med at vurdere kvalitet kan relateres til andre relaterede områder.