Seminar 12

Argumenter for klassisk effektmåling (Ø)

Jacob Brauner Jørgensen, specialkonsulent/teamleder, Region Hovedstaden

 

Læringsseminaret tager udgangspunkt i, at evalueringsmetoder, herunder metoder til effektmåling, er noget man vælger på baggrund af undersøgelsesspørgsmål og kontekst. Enhver metode kan sit. I starten ridses op, hvad der kendetegner fx forskellige typer metoder fx randomiserede kontrollerede forsøg, instrumentmetode, regression discontinuity og meget andet – herunder også metoder i grænselandet omkring effektmåling. Vi kommer vidt omkring, men jordnært, dvs. uden formler og datakørsler.

Seminaret vil efterfølgende tage udgangspunkt i en masse cases og undersøgelsesspørgsmål, hvor deltagerne får mulighed for at drøfte sammen, hvorfor forskellige situationer kalder på forskellige metoder. Her kan deltagerne også præsentere cases fra eget arbejdsområde.

PRÆSENTATION