Seminar 12

INDFØRING I PRINCIPPER OG METODER TIL KVANTITATIV EFFEKTMÅLING

Effektmåling og evidensbasering er et gennemgående tema i mange organisationer i disse år. Dette er sket i sammenhæng med, at der er kommet øget fokus på omkostningseffektiv anvendelse af offentlige midler.

Læringsseminaret giver en basal indføring i effektmåling med udgangspunkt i evidensstigen og forståelsen af, hvad en effekt er set ud fra en kvantitativ metode. De mest anvendte metoder til effektmåling præsenteres (lodtrækningsforsøg, difference-in-differences, matching og før- og eftermåling), og vi diskuterer, hvordan man udvælger kontrolgrupper, og hvilke krav der er til data. Som afslutning på seminaret gennemgås eksempler på evalueringer, der har anvendt de præsenterede metoder, og deltagerne får mulighed for at diskutere styrker og svagheder. Endelig vil deltagerne få mulighed for at opstille design for effektmåling af egne cases.

Læringsseminaret er rettet imod personer, der har ingen eller begrænset erfaring med kvantitative effektmålinger, og som ønsker en introduktion til eller genopfriskning af emnet.

Præsentation

Oplægsholdere

Rasmus Højbjerg Jacobsen, seniorforsker, VIVE
Tine Hjernø Lesner, specialkonsulent, Socialstyrelsen